Brojevi na engleskom jeziku - Osnovni, redni, datumi i godine

Brojevi su osnova svakodnevnog jezika i ključni za komunikaciju u svakoj kulturi. U engleskom jeziku, brojevi imaju različite forme i koriste se u različitim kontekstima. Od osnovnih brojeva koji se koriste za izražavanje količine do rednih brojeva koji označavaju redosled, kao i datumi i godine – svaki od njih ima svoje jedinstveno značenje i način upotrebe.

Hajde da se bacimo na učenje brojeva, da istražimo osnovne i redne brojeve, redosled, kao i način pisanja brojeva i kako se oni koriste pri izražavanju datuma i godina na engleskom jeziku.

Redni brojevi na engleskom - Ordinal numbers

Redni brojevi na engleskom do 20

Redni brojevi do 20 imaju svoje jedinstvene karakteristike, pri čemu prva tri broja posebno se ističu i često se koriste u svakodnevnom govoru.

1. First (Prvi)

Prvi redni broj, „first“ (prvi), označava početak redosleda. Koristi se u mnogim situacijama, od takmičenja do opisa redosleda događaja.

2. Second (Drugi)

Drugi redni broj, „second“ (drugi), sledeći je u nizu nakon prvog. Ovaj broj se takođe često koristi u opisivanju redosleda ili rasporeda.

3. Third (Treći)

Treći redni broj, „third“ (treći), dolazi odmah posle drugog. Baš kao i prethodna dva broja, „third“ se koristi da označi položaj u nekom nizu ili redosledu.

Ostali redni brojevi do 20

Od četvrtog do dvadesetog rednog broja, pravilo za formiranje rednih brojeva varira.

Četvrti do desetog

Redni brojevi od četvrtog do desetog nastaju dodavanjem sufiksa „-th“ (npr. fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth) uz osnovni broj.

Jedanaesti do dvadesetog

Redni brojevi od jedanaestog do dvadesetog imaju drugačiji oblik. Oni se zasnivaju na osnovnom broju, poput „eleven“ (jedanaest), „twelve“ (dvanaest), uz dodatak sufiksa „-th“ kako bi postali redni brojevi (eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth).

Ovi redni brojevi su ključni u svakodnevnom govoru i često se koriste u raznim kontekstima.

Evo i nekoliko primera kako to izgleda u rečenicama: 

 • The first place winner received a gold medal. – Pobednik prvog mesta je dobio zlatnu medalju.
 • She’s the second person to arrive at the party. – Ona je druga osoba koja je stigla na zabavu.
 • It’s the third time I’ve read this book. – Ovo je treći put da čitam ovu knjigu.
 • He’s the fourth student in line for the school bus. – On je četvrti učenik u redu za školski autobus.
 • This is the fifth cookie I’ve eaten today! – Ovo je peti kolačić koji sam danas pojeo!
11 1

Redni brojevi na engleskom od 20 do 100

Pri korišćenju rednih brojeva između dvadesetog i stotog, koristi se crtica između desetice i rednog broja do deset. Na primer:

 • Twenty-first“ (dvadeset prvi) – kombinacija desetice „twenty“ (dvadeset) i rednog broja „first“ (prvi).
 • Thirty-second“ (trideset drugi) – sastavljenica „thirty“ (trideset) i „second“ (drugi).


Ovaj obrazac se primenjuje kod rednih brojeva od dvadesetog do devedesetog. Svi redni brojevi od 20 do 100 se grade tako što se na osnovu doda nastavak –th. Jedino što nam je ovde bitno da zapamtimo jeste da ukoliko imamo deseticu i jos neki broj (npr. 46) desetica ostaje ista, a nastavak dodajemo drugom broju (fourthy-sixth).

11 2

Ovi redni brojevi često se koriste u različitim kontekstima, a primena crte između desetice i rednog broja omogućava jasnoću i preciznost u izražavanju redosleda.

Evo kako to izgleda u pisanju ili govoru: 

 • The twenty-first century brought many technological advancements. – Dvadeset prvi vek je doneo mnoge tehnološke napretke.
 • She’s the thirty-second employee hired at the company. – Ona je trideset drugi zaposleni koji je primljen u kompaniju.
 • It’s the fortieth anniversary of their marriage. – Ovo je četrdeseta godišnjica njihovog braka.
 • He’s the fiftieth person to complete the marathon. – On je pedeseta osoba koja je završila maraton.
 • This is the hundredth time I’ve heard that joke! – Ovo je stoti put da čujem tu šalu!

Redni brojevi na engleskom od 100 do 1000

Kada pišemo redne brojeve između 100 i 1000, koristi se „and“ između stotina i desetica ukoliko nemamo jedinica odnosno ako se broj završava sa 0. Međutim, ista situacija je i kod brojeva koji se sastoje samo iz stotina i jedinica gde takođe koristimo “and”. Jedino kada ne koristimo “and” nego koristimo crticu je kada imamo i stotine i desetice i jedinice. U tom slučaju crticu savljamo između stotine i jedinica. 

Dakle:

 • „One hundred and first“ (sto prvi) – koristimo “and” između stotine i jedinice.
 • Two hundred and fiftieth“ (dvesta pedeseti) – i ovde imamo istu situaciju samo što je “and” između stotine i desetice. 
 • “Three hundred sixty-eight” (trista šezdeset osmi) – ovde ne korisitmo “and” već stavljamo crticu između desetice i jedinice. 

 

Redni Brojevi od 100 do 1000:

 • 100. Hundredth (Stoti)
 • 200. Two hundredth (Dvestoti)
 • 300. Three hundredth (Tristoti)
 • 400. Four hundredth (Četristoti)
 • 500. Five hundredth (Petstoti)
 • 600. Six hundredth (Šeststoti)
 • 700. Seven hundredth (Sedamstoti)
 • 800. Eight hundredth (Osamstoti)
 • 900. Nine hundredth (Devetstoti)
 • 1000. One thousandth (Hiljaditi)

 

I ovi brojevi kao i brojevi od 20 do 100 prate sličan obrazac osim dodatka “and” koji se koristi u već spomenutim situacijama. 

Primeri: 

 • This is the hundredth time I’ve told you not to be late. – Ovo je stoti put da ti kažem da ne kasniš.
 • She’s the two hundred-and-fiftieth person to complete the course. – Ona je dvesta pedeseta osoba koja je završila kurs.
 • It’s the three hundredth page of the novel. – Ovo je tristota stranica romana.
 • He’s the five hundred and fifty-fifth employee hired by the company. – On je petsto pedeset peti zaposleni koji je primljen u kompaniju.
 • This is the nine hundred ninety-ninth brick in the construction. – Ovo je devetsto devedeset deveta cigla u gradnji.

Osnovni brojevi na engleskom - Cardinal numbers

Osnovni brojevi na engleskom do 20

Osnovni brojevi su fundamentalni u matematici i jeziku. Ovi brojevi označavaju količinu, redosled ili jednostavno identifikuju stvari. Evo kako se pišu i izgovaraju osnovni brojevi od 1 do 20:

11 3

Osnovni Brojevi od 1 do 10:

 • One (Jedan)
 • Two (Dva)
 • Three (Tri)
 • Four (Četri)
 • Five (Pet)
 • Six (Šest)
 • Seven (Sedam)
 • Eight (Osam)
 • Nine (Devet)
 • Ten (Deset)

 

Osnovni Brojevi od 11 do 20:

 • Eleven (Jedanaest)
 • Twelve (Dvanaest)
 • Thirteen (Trinaest)
 • Fourteen (Četrnaest)
 • Fifteen (Petnaest)
 • Sixteen (Šesnaest)
 • Seventeen (Sedamnaest)
 • Eighteen (Osamnaest)
 • Nineteen (Devetnaest)
 • Twenty (Dvadeset)

 

Ovi osnovni brojevi su od velike važnosti u svakodnevnom jeziku za brojanje, navođenje redosleda ili identifikaciju predmeta.

Primeri: 

 • She has one cat and two dogs. – Ona ima jednu mačku i dva psa.
 • There are ten students in the classroom. – U učionici ima deset učenika.
 • He counted eighteen birds in the park. – Izbrojao je osamnaest ptica u parku.

Osnovni brojevi na engleskom od 20 do 100

Osnovni Brojevi od 20 do 100:

11 4

Ovi brojevi se koriste u raznim kontekstima, od navođenja godina do brojanja predmeta ili događaja.

Primeri: 

 • The event starts at twenty-five past six. – Događaj počinje u šest i dvadeset pet.
 • She bought sixty-four balloons for the party. – Kupila je šezdeset četiri balona za zabavu.
 • Eighty-seven people are attending the conference. – Na konferenciji učestvuje osamdeset sedam ljudi.

Osnovni brojevi na engleskom od 100 do 1000

Osnovni Brojevi od 100 do 900:

 • 100: One hundred (Sto)
 • 200: Two hundred (Dvesta)
 • 300: Three hundred (Tristo)
 • 400: Four hundred (Četiristo)
 • 500: Five hundred (Petsto)
 • 600: Six hundred (Šesto)
 • 700: Seven hundred (Sedamsto)
 • 800: Eight hundred (Osamsto)
 • 900: Nine hundred (Devetsto)

 

Osnovni Brojevi od 101 do 999:

Kada se brojevi pišu između 101 i 999, koristi se „and“ između stotica i ostalih brojeva. Na primer:

 • 101: One hundred and one (Sto jedan)
 • 235: Two hundred and thirty-five (Dvesta trideset pet)
 • 478: Four hundred and seventy-eight (Četiristo sedamdeset osam)
 • 666: Six hundred and sixty-six (Šesto šezdeset šest)
 • 789: Seven hundred and eighty-nine (Sedamsto osamdeset devet)
 • 999: Nine hundred and ninety-nine (Devetsto devedeset devet)

 

Ovi osnovni brojevi koriste se u svakodnevnom jeziku za označavanje količine, adresa, godina i drugih brojčanih informacija.

Primeri: 

 • He lives in a house that is one hundred years old. – Živi u kući koja ima sto godina.
 • The book contains three hundred and fifty pages. – Knjiga ima tristo pedeset stranica.
 • She travelled nine hundred and ninety miles to visit her family. – Preputovala je devetsto devedeset milja da poseti porodicu.
11 5

Često postavljena pitanja

Kako se pišu novčane vrednosti?

Novčane vrednosti se često pišu kombinacijom brojeva i simbola valute. Evo nekoliko primera kako se to obično radi:

 • $10 – Deset dolara
 • €20 – Dvadeset evra
 • ¥1000 – Hiljadu jena
 • £50 – Pedeset funti

 

Za novčane iznose se koriste simboli valuta uz numeričku vrednost. Decimale se obično odvajaju tačkom ili zarezom, na primer: $15.50 ili €25,75.

Evo nekoliko primera kako se čitaju novčane vrednosti na engleskom jeziku:

 • $10 – „Ten dollars“
 • €20 – „Twenty euros“
 • ¥1000 – „One thousand yen“
 • £50 – „Fifty pounds“
 • $1200 – “Twelve hundred dollars”

 

Prilikom čitanja novčanih vrednosti, koristi se naziv valute uz numeričku vrednost. Ako postoji decimala, izgovara se kao broj, na primer, $15.50 se čita kao „Fifteen dollars and fifty cents„. 

Izraz „twelve hundred dollars“ koristi se kao koncizniji način izražavanja broja 1200 u engleskom jeziku. Ova praksa je uobičajena za veće brojeve poput 1200, gde se koristi reč „hundred“ umesto pojedinačnog nabrajanja svakog broja.

Na primer, umesto „one thousand two hundred dollars“, koristi se kraći oblik „twelve hundred dollars“. Ovaj način izražavanja se često koristi u svakodnevnom govoru kako bi se brojevi lakše izgovarali i kako bi bilo jasno o kojoj se količini radi, a istovremeno se izbegava previše dug opis.

Ovo je jedan od načina kako se brojevi mogu sažeto i precizno izražavati u svakodnevnom govoru, olakšavajući komunikaciju bez gubitka preciznosti informacija koje se žele preneti.

Primeri: 

 • The rent for the apartment is $1200 (twelve hundred dollars) per month. – Kirija za stan iznosi 1200 dolara mesečno.
 • He borrowed €100 (a hundred euros) from his friend. – Pozajmio je sto evra od svog prijatelja.
 • The meal at the restaurant cost ¥3000 (three thousand yen). – Obrok u restoranu je koštao tri hiljade jena.
 • She bought a gift for her sister for £25 (twenty-five pounds). – Kupila je poklon za svoju sestru za dvadeset pet funti.
11 6

Kako se pišu procenti, razlomci i decimalni brojevi u engleskom jeziku?

Decimalni Brojevi, Decimals:

 • 2.36 – „two point three six“ (dva zarez tri šest)
 • 5.75 – „five point seven five“ (pet zarez sedam pet)

 

Procenti, Percentages:

 • 36% – „thirty-six percent“ (trideset šest procenata)
 • 12.5% – „twelve point five percent“ (dvanaest zarez pet procenata)

 

Razlomci, Fractions:

 • 3/8 – „three eighths“ (tri osmine)
 • 1/4 – „a quarter“ (jedna četvrtina)
 • 1/2 – „one half“ (jedna polovina)

 

Izuzeci:

 • 1/4 – „a quarter“ (jedna četvrtina)
 • 1/2 – „one half“ (jedna polovina)
 • 2/3 – „two thirds“ (dve trećine)
 • 3/4 – „three quarters“ (tri četvrtine)
 • 1/3 – „one third“ (jedna trećina)

 

Ovo je uobičajeni način kako se izgovaraju i pišu decimalni brojevi, procenti i razlomci na engleskom jeziku. Primena izuzetaka kao što su „quarter“ i „half“ koristi se kada se govori o četvrtini i polovini, odnosno kada se koriste specifični delovi celina. Ovi izuzeci se koriste kada se razmatraju specifični delovi celine koji su česti u svakodnevnom jeziku. Terminologija se prilagođava kako bi se tačno opisali određeni delovi ili proporcije u odnosu na celinu.

Kako se pišu datumi i godine u engleskom jeziku?

Datumi, Dates:

 • 25th December 2023 – „the twenty-fifth of December, twenty twenty-three“ (dvadeset peti decembar, dve hiljade dvadeset treće): Datumi se često čitaju kombinacijom rednog broja za dan, naziva meseca, i rednih brojeva za godinu. „The twenty-fifth of December“ označava 25. decembar, a zatim sledi „twenty twenty-three“ za godinu 2023.
 • 10th June 2024 – „the tenth of June, twenty twenty-four“ (deseti jun, dve hiljade dvadeset četvrte): „The tenth of June“ označava 10. jun, dok se za godinu koristi „twenty twenty-four“ za 2024.
 • 1st September 2025 – „the first of September, twenty twenty-five“ (prvi septembar, dve hiljade dvadeset pete): „The first of September“ predstavlja prvi septembar, a zatim se koristi „twenty twenty-five“ za godinu 2025.

 

Kombinacija rednih brojeva, naziva meseca i godine čini čitanje datuma jasnim i preciznim, omogućavajući tačno označavanje datuma u svakodnevnom govoru i pisanju.

 

Godine, Years:

 • 1990 – „nineteen ninety“ (hiljadu devetsto devedeset): Ovde se prvo izgovara redni broj za hiljadu, zatim osnovni brojevi koji čine godinu. U ovom slučaju, „nineteen“ označava 19, dok „ninety“ predstavlja 90.
 • 2005 – „two thousand five“ (dve hiljade pet): Kod godina nakon 2000. godine, koristi se izraz „two thousand“ da se označi 2000, a zatim se dodaje osnovni broj za godinu. „Five“ predstavlja broj 5.
 • 2022 – „twenty twenty-two“ (dve hiljade dvadeset dve): Kada je reč o bližim godinama, koriste se brojevi koji se izgovaraju pojedinačno. „Twenty“ označava 20, a zatim sledi „twenty-two“ što predstavlja 22.

 

Ovaj način izgovaranja godina omogućava jasno izražavanje i prepoznavanje konkretnih godina kroz kombinaciju osnovnih i rednih brojeva ili izraza koji se koriste u svakodnevnom govoru.

11 7

To sum up

I tako smo stigli do kraja ovog bloga! Nadam se da vam je ova tema bila koristna, mnogo je zabune o tome kako se brojevi koriste i kako se pravilno čitaju zato smo mi danas rešili sve zabune da možete bez brige da koristite brojeve u svakodnevnom govoru. A evo i kratkog vežbanja. 

 

Napišite sledeće primere rečima: 

 1.  33 (cardinal number) 
 2.  2003. (year) 
 3. 7th August, 2024. (date)
 4.  50. (ordinal number)
 5.  1987. (year)
 6.  12th January, 2035. (date)
 7.  88 (cardinal number)
 8. 20% (percent) 
 9.  76,5 (decimal)
 10.  2 (ordinal number)
Učenje engleskog ponekad ume da bude prava gnjavaža. 😓 Pogotovo ako se fokusiraš samo na gramatiku. 📚

Verovatno se sad prisećaš kako je to izgledalo u školi, samo gramatika, gramatika i gramatika. 🤯

Ali više ne mora da bude tako! Coffee Talk za tebe ima kurs konverzacije gde ćeš od prvog časa pričati na engleskom i vežbati govor i samopouzdanje. 🗣️

Progovori uz kafu je za sve kojima je dosta suvoparne gramatike i koji bi da napokon progovore engleski! ☕💬

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *