Future Tense - Detaljno objašnjeno kompletno buduće vreme u engleskom

Dobrodošli u blog o budućim vremenima u engleskom jeziku! Ako ste ikada bili zbunjeni različitim načinima izražavanja budućnosti na engleskom, ovo je pravo mesto za vas. Danas ćemo detaljno istražiti sve vremenske oblike koji se koriste kako bismo govorili o budućim događajima, planovima i predviđanjima.

Od osnovnih oblika do onih malo složenijih, ovaj blog će vam pomoći da razumete i koristite različite načine izražavanja budućnosti bez muke. Bez obzira da li ste početnik ili već dobro upućeni u engleski jezik, pripremili smo sveobuhvatan pregled koji će vam olakšati razumevanje budućih vremena.

Spremni ste da zaronite dublje u svet „Future Tense-a“? Krenimo zajedno u istraživanje!

Vremena u engleskom jeziku

Naravno kao i uvek moramo ponoviti koja to vremena imamo u engleskom jeziku:

16 1

Future Simple Tense

Kada se koristi vreme Future Simple Tense?

Vreme „Future Simple Tense“ koristi se za izražavanje radnji ili događaja koji će se desiti u budućnosti, a ne zavise od trenutka govora. Ovo vreme se često koristi kada govorimo o planovima, predviđanjima, obećanjima ili spontanim odlukama.

Primeri situacija i rečenica:

 • Planovi i odluke: 

 

Future Simple Tense se koristi za govor o planovima ili odlukama koje su već donesene za budućnost. To su stvari koje nisu deo trenutnog vremena, već su planirane da se dese kasnije. 

We will visit Paris next summer. – Posetićemo Pariz narednog leta.

Ovde se koristi „will“ da bi se izrazio plan ili odluka da se poseti Pariz u budućnosti.

 

 • Obećanja:

 

Kada neko daje obećanje ili izjavljuje da će nešto uraditi u budućnosti, koristi se Future Simple Tense. To je izraz u kojem se osoba obavezuje da će izvršiti određenu radnju.

I will help you with your homework tonight. – Pomoći ću ti oko domaćeg zadatka večeras.

„Will“ se koristi za izražavanje obećanja da će se nešto uraditi.


 • Predviđanja ili prognoze:

 

Future Simple Tense se takođe koristi za izražavanje predviđanja ili prognoza za budućnost. To su stvari koje osoba misli da će se desiti u budućnosti, bazirane na trenutnim informacijama ili osećajima.

I think it will rain tomorrow. – Mislim da će sutra padati kiša.

Ovde se koristi „will“ da bi se izrazilo predviđanje o budućem vremenu, u ovom slučaju, padavine sutra.


 • Spontane odluke:

 

Kada osoba donese trenutnu odluku o nečemu što će se desiti u budućnosti, koristi se Future Simple Tense. Ove odluke su obično iznenadne ili spontane.

Oh no, I forgot her birthday! I will buy her a present. – O ne, zaboravio sam njen rođendan! Kupiću joj poklon.

„Will“ se koristi za izražavanje trenutne odluke da se nešto uradi.


Future Simple Tense je koristan za izražavanje različitih vrsta budućih događaja i radnji, a često se koristi zbog svoje jednostavnosti.

16 2

Kada se koristi vreme Future Simple Tense?

Potvrdni oblik:

Future Simple Tense gradi se koristeći pomoćni glagol „will“ uz infinitiv glavnog glagola. Evo formule:

Subject + will + infinitiv glavnog glagola

Na primer:

 „I will travel.“ – Putovaću.

Skraćeni oblici:

I will = I’ll

You will = You’ll

He will = He’ll

She will = She’ll

It will = It’ll

We will = We’ll

They will = They’llNegativni oblik:

Negativni oblik Future Simple Tense gradi se dodavanjem „will not“ (skraćeno „won’t“) između subjekta i infinitiva glavnog glagola. Evo formule:

Subject + will not (won’t) + infinitiv glavnog glagola

Na primer: 

She will not eat. – Ona neće jesti. 

Skraćeno: „She won’t eat.“

 

Upitni oblik:

Da bismo formirali pitanja u Future Simple Tense-u, postavljamo pomoćni glagol „will“ ispred subjekta. Evo formule:

Will + Subject + infinitiv glavnog glagola

Na primer: 

Will they come? – Hoće li oni doći?

Primeri

 1. They will arrive at the airport at 9 PM. – Oni će stići na aerodrom u 21h.
 2. She will study Spanish next semester. – Ona će učiti španski sledećeg semestra.
 3. She will not attend the meeting tomorrow. – Ona neće prisustvovati sastanku sutra.
 4. I will not eat meat from now on. – Neću jesti meso od sada.
 5. Will they visit their grandparents this weekend? – Hoće li oni posetiti svoje bake i deke ovog vikenda?
 6. Will she finish the project by Friday? – Da li će ona završiti projekat do petka?
 7. He will not travel to Europe next month. – On neće putovati u Evropu sledećeg meseca.
 8. The concert will start at 7:30 PM. – Koncert će početi u 19:30.
 9. I will call you after work. – Pozvaću te posle posla.
16 3

Future Continuous Tense

Kada se koristi vreme Future Continuous Tense?

Future Continuous Tense se koristi kada želimo da izrazimo radnju koja će biti u toku u određenom trenutku u budućnosti ili koja će se odvijati tokom nekog perioda.

Situacije u kojima se koristi Future Continuous:

 • Radnja koja će biti u toku u određenom trenutku:

 

At 8 PM tomorrow, I will be studying for my exam. – Sutra u 20h uveče, učiću za ispit.

Ovde se koristi Future Continuous za izražavanje radnje koja će biti u toku tačno u određeno vreme u budućnosti.


 • Radnja koja će se odvijati tokom nekog perioda u budućnosti:

 

This time next week, I will be traveling to Paris. – Za nedelju dana u ovo vreme, putovaću za Pariz.

Future Continuous se koristi da označi radnju koja će se odvijati tokom perioda u budućnosti.


 • Pretpostavljena ili planirana radnja:

 

At 10 AM tomorrow, he will be giving a presentation. – Sutra u 10h ujutru, on će održavati prezentaciju.

Future Continuous ovde ukazuje na planiranu ili pretpostavljenu radnju koja će biti u toku u određenom trenutku u budućnosti.

 

Future Continuous se koristi kako bismo naglasili radnju koja će biti u toku ili u razvoju u određenom trenutku u budućnosti, čime se stvara slika kontinuiranog ili trajnog dešavanja.

Kako se gradi vreme Future Continuous Tense?

Pozitivni oblik:

Kada koristimo Future Continuous Tense u pozitivnom obliku, koristimo „will“ kao pomoćni glagol, zatim „be“ u skladu sa subjektom (I will be, you will be, he/she/it will be, we will be, they will be), i glagol u -ing formi koji označava radnju koja će se odvijati u budućnosti ili u određenom trenutku u budućnosti.

Forma: 

Subject + will be + glagol + -ing (infinitiv glagola sa nastavkom -ing)

Primer:

They will be studying at this time tomorrow. – Oni će učiti u ovo vreme sutra.

 

Negativni oblik:

Negativni oblik Future Continuous Tense-a formira se dodavanjem „will not“ (skraćeno „won’t“) između subjekta i „be“, a zatim sledi glagol u -ing formi.

Forma:

Subject + will not (won’t) be + glagol + -ing

Primer:

They won’t be studying at this time tomorrow. – Oni neće učiti u ovo vreme sutra.

 

Upitni oblik:

Upitni oblik Future Continuous Tense-a postavlja se koristeći „will“ na početku rečenice, zatim sledi subjekat, „be“ u skladu sa subjektom, i glagol u -ing formi. Ovo se koristi kada želimo da postavimo pitanje o radnji koja će se događati u određenom trenutku u budućnosti.

Forma: 

Will + Subject + be + glagol + -ing?

Primer:

Will they be studying at this time tomorrow? – Da li će oni učiti u ovo vreme sutra?

Primeri

 1. I will be studying at 8 PM tonight. – Učiću u 20h večeras.
 2. She will be cooking dinner when you arrive. – Ona će spremati večeru kada ti stigneš.
 3. They will be playing football this time next week. – Za nedelju dana u ovo vreme, igraće fudbal.
 4. I will not be studying at 8 PM tonight. – Neću učiti u 20h večeras.
 5. She will not be cooking dinner when you arrive. – Neće kuvati večeru kada ti stigneš.
 6. They will not be playing football this time next week. – Neće igrati fudbal za nedelju dana u ovo vreme.
 7. Will I be studying at 8 PM tonight? – Da li ću ja učiti u 20h večeras?
 8. Will she be cooking dinner when you arrive? – Da li će ona kuvati večeru kada ti stigneš?
 9. Will they be playing football this time next week? – Da li će oni igrati fudbal za nedelju dana u ovo vreme?
16 4

Going To

Kada se koristi odredba “going to”?

Izraz „going to“ koristi se za izražavanje namera, planova ili predviđanja za budućnost. Ovo se obično koristi kada osoba već ima odluku ili plan o nečemu što će se desiti.

Situacije u kojima se koristi „going to“:

Planovi ili odluke:

Kada govorimo o planovima ili odlukama koje su već donete za budućnost, koristimo „going to“. To se odnosi na stvari koje nisu deo trenutnog vremena, već su planirane da se dese.

 • They are going to buy a new house next year. (Oni će kupiti novu kuću sledeće godine.)

Ovde se koristi „going to“ za izražavanje plana ili odluke o kupovini nove kuće.

 

Predviđanja zasnovana na trenutnim okolnostima:

Kada na osnovu trenutnih okolnosti ili znakova predviđamo šta će se desiti u budućnosti, koristimo „going to“. To se često koristi kada su znakovi ili situacija jasno upućuju na neki događaj.

 • Look at those clouds, it’s going to rain soon. (Pogledaj te oblake, uskoro će padati kiša.)

„Going to“ se koristi za izražavanje predviđanja zasnovanog na trenutnim okolnostima, poput izgleda oblaka koji ukazuju na kišu.

 

Namere ili namera:

Kada izražavamo namere ili nameravamo da nešto uradimo u budućnosti, koristimo „going to“. To se odnosi na planirane radnje ili ciljeve koje osoba ima.

 • She’s going to start her own business. (Ona planira da pokrene svoj biznis.)

Ovde se koristi „going to“ za izražavanje namere ili namera da se pokrene posao.

„Going to“ se često koristi za planove ili radnje koje su već određene ili čvrsto odlučene. Ova konstrukcija se koristi kada osoba govori o nečemu što je već smislila ili je na neki način sigurna da će se desiti u budućnosti.

Primeri

 1. We are going to travel to Europe next summer. – Putovaćemo u Evropu narednog leta.
 2. They are going to study abroad next semester. – Oni će studirati u inostranstvu sledećeg semestra.
 3. He’s coughing a lot; he’s going to catch a cold. – Mnogo kašlje; verovatno će se prehladiti.
 4. The sky is getting darker; it‘s going to rain. – Nebo postaje tamnije; očekuje se kiša.
 5. She’s going to learn how to play the guitar. – Namerava da nauči da svira gitaru.
 6. They are going to start exercising regularly. – Nameravaju da počnu redovno da vežbaju.
16 5

Future Perfect Simple Tense

Kada se koristi vreme Future Perfect Simple Tense?

Vreme Future Perfect Simple Tense koristi se da izrazi radnju koja će biti završena do određenog trenutka u budućnosti. Ovo vreme se koristi kada govorimo o radnji koja će biti okončana pre nekog drugog događaja ili pre određenog vremenskog trenutka u budućnosti.

Situacije u kojima se koristi Future Perfect Simple Tense:

 

 • Radnja koja će biti završena pre određenog vremena:

 

Kada želimo da izrazimo da će se određena radnja završiti pre nekog tačno određenog trenutka u budućnosti, koristimo Future Perfect Simple Tense. To se obično koristi za naglašavanje radnje koja će biti gotova pre nekog događaja.

By the time they arrive, I will have finished my work. (Do trenutka kada oni stignu, ja ću završiti svoj posao.)

Ovde se koristi Future Perfect Simple Tense za izražavanje radnje koja će biti završena pre dolaska nekog drugog.

 

 • Predviđanja o završetku radnje do određenog trenutka:

 

Kada govorimo o nečemu što će biti završeno do određenog trenutka u budućnosti, koristimo Future Perfect Simple Tense. Ovo se često koristi za predviđanje da će određena radnja biti gotova do tačno određenog vremena.

By next year, she will have graduated from university. (Do sledeće godine, ona će završiti fakultet.)

Koristi se Future Perfect Simple Tense za izražavanje predviđanja da će određena radnja biti okončana do određenog vremena.

 

 • Radnja koja će biti završena pre početka neke druge radnje:

 

Kada želimo da istaknemo da će se radnja završiti pre nego što druga radnja počne, koristimo Future Perfect Simple Tense. Ovo se koristi za naglašavanje vremena završetka jedne radnje pre početka druge.

By the time the party starts, they will have decorated the entire house. (Do trenutka kada počne žurka, oni će ukrasiti celu kuću.)

Ovo vreme se koristi za izražavanje radnje koja će biti završena pre početka neke druge radnje u budućnosti.

 

Future Perfect Simple Tense koristi se za isticanje radnje koja će biti završena pre određenog trenutka ili pre početka neke druge radnje u budućnosti.

Kako se gradi vreme Future Perfect Simple Tense?

Pozitivni oblik:

Future Perfect Simple Tense gradi se upotrebom „will have“ sa participom prošlog vremena glavnog glagola. Ovaj oblik koristimo da izrazimo da će se radnja završiti pre nekog tačno određenog trenutka u budućnosti.

Forma: 

Subject + will have + particip prošlog vremena (glagol + ed/irregular)

Primeri:

By the end of the month, I will have finished this book. – Do kraja meseca, završiću ovu knjigu.

She will have graduated by the time she turns 25. – Diplomiraće pre nego što napuni 25 godina.

 

Negativni oblik:

Negativni oblik Future Perfect Simple Tense-a formira se dodavanjem „not“ između „will“ i „have“ sa participom prošlog vremena glavnog glagola.

Forma: 

Subject + will not have + particip prošlog vremena

Primeri:

By tomorrow, I will not have completed the project. – Do sutra, neću završiti projekat.

She will not have cooked dinner by the time we arrive. – Ona neće skuvati večeru do trenutka kada mi stignemo.

 

Upitni oblik: 

Upitni oblik Future Perfect Simple Tense-a postavlja se koristeći „will“ na početku rečenice, zatim „have“ sa participom prošlog vremena glavnog glagola, i ostatak rečenice.

Forma: 

Will + Subject + have + particip prošlog vremena + (rest of sentence)?

Primeri:

Will you have finished your work by the end of the day? – Da li ćeš završiti svoj posao do kraja dana?

Will she have left by the time we get there? – Da li će ona otići do trenutka kada mi stignemo?

Primeri

 1. By next week, she will have completed her exams. – Do sledeće nedelje, ona će završiti svoje ispite.
 2. By the time they arrive, I will have prepared dinner. – Do trenutka kada oni stignu, ja ću pripremiti večeru.
 3. He will have saved enough money by the end of the year. – On će do kraja godine uštedeti dovoljno novca.
 4. By tomorrow, they will not have fixed the problem. – Do sutra, oni neće rešiti problem.
 5. She will not have finished the report by the deadline. – Ona neće završiti izveštaj do roka.
 6. I will not have bought the tickets by the time they call. – Neću kupiti karte do trenutka kada oni pozovu.
 7. Will you have completed the project by the end of the month? – Da li ćeš završiti projekat do kraja meseca?
 8. Will they have left before we arrive? – Da li će oni otići pre nego što mi stignemo?
 9. Will she have graduated by the time she turns 30? – Da li će ona diplomirati pre nego što napuni 30 godina?
16 6

Koje priloške odredbe se koriste u vremenu Future Perfect Simple Tense?

U vremenu Future Perfect Simple Tense, koristimo priloške odredbe koje naglašavaju vremenski okvir ili trenutak u budućnosti do kojeg će se određena radnja završiti. Evo nekoliko priloških odredbi koje se često koriste u vezi sa Future Perfect Simple Tense-om:

 • By (do): Ovaj prilog određuje vreme ili trenutak do kojeg će se radnja završiti.

 

She will have finished her presentation by 5 PM. – Završiće svoju prezentaciju do 17h.

They will have completed the project by the end of the month. – Završiće projekat do kraja meseca.

 

 • By the time (do trenutka): Ovaj prilog naglašava trenutak ili događaj kada će se radnja završiti.

 

By the time they arrive, I will have cooked dinner. – Do trenutka kada oni stignu, ja ću skuvati večeru.

By the time she graduates, she will have studied for six years. – Do trenutka kada diplomira, učiće već šest godina.

 

 • Before (pre nego što): Ovaj prilog ukazuje na radnju koja će biti završena pre neke druge radnje.

 

He will have left before you come back. – On će otići pre nego što se ti vratiš.

She will have finished the book before the movie is released. – Završiće knjigu pre nego što film bude objavljen.

 

Ovi prilozi određuju vremenske okvire u Future Perfect Simple Tense-u i naglašavaju trenutak ili događaj kada će se određena radnja završiti u budućnosti.

16 7

Future Perfect Continuous Tense

Kada se koristi vreme Future Perfect Continuous Tense?

Vreme Future Perfect Continuous Tense koristi se da izrazi kontinuiranu radnju koja će se odvijati do određenog trenutka u budućnosti. Ovo vreme kombinuje aspekt kontinuiranog (continuous) sa Future Perfect vremenom.

Situacije u kojima se koristi Future Perfect Continuous Tense:

 • Radnja koja će trajati do određenog trenutka:

 

Ovo vreme se koristi za izražavanje trajanja radnje koja je započela u prošlosti i nastaviće se sve do određenog trenutka u budućnosti.

By 2025, she will have been working at the company for ten years. – Do 2025. godine, radiće u kompaniji već deset godina.

 

 • Izražavanje kontinuirane radnje do tačno određenog trenutka:

 

Future Perfect Continuous Tense koristi se da istakne dužinu trajanja radnje do određenog trenutka u budućnosti.

By the time he gets here, I will have been waiting for two hours. – Do trenutka kada on stigne ovde, čekaću dva sata.

 

 • Naglašavanje vremenskog okvira kontinuirane radnje:

 

Ovo vreme se koristi za naglašavanje dužine vremena tokom koje se odvija radnja sve do početka neke druge radnje u budućnosti.

She will have been studying all night by the time the exam starts. – Učiće celu noć do trenutka kada počne ispit.

 

Future Perfect Continuous Tense koristi se za isticanje trajanja radnje koja se kontinuirano odvija do određenog trenutka u budućnosti.

Kako se gradi vreme Future Perfect Continuous Tense?

Pozitivni oblik:

Future Perfect Continuous Tense gradi se upotrebom „will have been“ sa glagolom u obliku -ing, što ukazuje na kontinuiranu radnju koja će trajati do određenog trenutka u budućnosti.

Forma: 

Subject + will have been + glagol sa nastavkom -ing

Primeri:

By the time she arrives, I will have been waiting for two hours. – Do trenutka kada ona stigne, čekaću dva sata.

He will have been working on the project for a week by Friday. – Radiće na projektu nedelju dana do petka.

 

Negativni oblik:

Negativni oblik Future Perfect Continuous Tense-a formira se dodavanjem „not“ između „will“ i „have been“ sa glagolom u obliku -ing.

Forma: 

Subject + will not have been + glagol sa nastavkom -ing

Primeri:

By tomorrow, I will not have been studying for long. – Do sutra, neću dugo učiti.

She will not have been practicing the piano all day. – Ona neće ceo dan vežbati klavir.

 

Upitni oblik:

Upitni oblik Future Perfect Continuous Tense-a postavlja se koristeći „will“ na početku rečenice, zatim „have been“ sa glagolom u obliku -ing, i ostatak rečenice.

Forma: 

Will + Subject + have been + glagol sa nastavkom -ing + (rest of sentence)?

Primeri:

Will you have been waiting for long by the time she arrives? –  Da li ćeš dugo čekati do trenutka kada ona stigne?

Will she have been studying all night before the exam? – Da li će ona celu noć učiti pre ispita?

 

Ovi primeri ilustruju kako se gradi Future Perfect Continuous Tense u pozitivnom, negativnom i upitnom obliku, omogućavajući izražavanje kontinuirane radnje koja će trajati do određenog trenutka u budućnosti.

Primeri

 1. By the end of the month, I will have been working on this project for six months. – Do kraja meseca, radiću na ovom projektu šest meseci.
 2. She will have been living in that city for a year by the time she moves. – Živeće u tom gradu godinu dana do trenutka kada se preseli.
 3. By next summer, they will have been studying English for three years. – Do sledećeg leta, učiće engleski jezik tri godine.
 4. He will not have been exercising regularly by the time of his check-up. – On neće redovno vežbati do trenutka pregleda.
 5. By tomorrow, we will not have been driving for more than an hour. – Do sutra, nećemo voziti više od sat vremena.
 6. She will not have been staying in that hotel for long. – Neće dugo ostajati u tom hotelu.
 7. Will they have been waiting for us long when we arrive? – Da li će dugo čekati kada mi stignemo?
 8. Will she have been practicing the piano all day before the concert? – Da li će ceo dan vežbati klavir pre koncerta?
 9. Will you have been studying all night before the exam? – Da li ćeš celu noć učiti pre ispita?
16 8

Koje priloške odredbe se koriste u vremenu Future Perfect Continuous Tense?

Priloške odredbe u vremenu Future Perfect Continuous Tense koristimo da bismo naglasili vremenski period ili trajanje radnje koja se dešava do određenog trenutka u budućnosti. Evo nekoliko priloških odredbi koje se često koriste:

 • For (već): Ovaj prilog se koristi kako bi se naglasio period vremena tokom kojeg se radnja odvijala pre određenog trenutka u budućnosti.

 

By next week, I will have been studying for five hours. – Do sledeće nedelje, učiću već pet sati.

By the time she arrives, he will have been waiting for two days. – Do trenutka kada ona stigne, on će već čekati dva dana.

 

 • Since (od kad): Ovaj prilog se koristi kako bi se naglasilo vreme od kojeg traje kontinuirana radnja do određenog trenutka u budućnosti.

 

By 12pm, she will have been practicing yoga since morning. – Do sutra, vežbaće jogu od jutra.

By the time they finish, he will have been working since yesterday. – Do trenutka kada oni završe, on će raditi od juče.

 

 • By (do): Ovaj prilog označava trenutak ili vremenski period u budućnosti do kojeg će trajati kontinuirana radnja.

 

By next year, I will have been living here for a decade. – Do sledeće godine, živeću ovde već deceniju.

By the time she graduates, she will have been studying architecture for six years. – Do trenutka kada diplomira, učiće arhitekturu već šest godina.

 

Ovi prilozi određuju period vremena tokom kojeg se odvija radnja koja traje kontinuirano do tačno određenog trenutka u budućnosti u vremenu Future Perfect Continuous Tense.

16 9

Present Simple Tense za buduće vreme

Kada se koristi vreme Present Simple Tense za buduće vreme?

Vreme Present Simple Tense obično se koristi za izražavanje redovnih ili ponavljajućih radnji, činjenica, ili opštih istina. Iako se obično koristi za sadašnje radnje, ponekad se takođe koristi za buduće radnje kada je vreme određeno ili kada se radi o redovnim događajima u budućnosti.

Situacije u kojima se koristi Present Simple Tense za buduće vreme:


 • Rasporedi ili redovni događaji u budućnosti: Ovde se Present Simple Tense koristi da izrazi redovan raspored, u ovom slučaju, polazak voza u budućnosti.

 

The train leaves at 9 AM tomorrow. – Voz polazi u 9 sati ujutru sutra.


 • Planirani događaji koji su deo rasporeda: Present Simple Tense koristi se ovde za izražavanje planiranog događaja koji je deo rasporeda ili programa u budućnosti.

 

The concert starts at 7 PM on Friday. – Koncert počinje u 19h u petak.


 • Formalni rasporedi ili programi: Ovde se Present Simple Tense koristi za izražavanje zvaničnog ili formalnog rasporeda u budućnosti.

 

The meeting begins at 10 AM next week. – Sastanak počinje u 10 sati sledeće nedelje.

 

Present Simple Tense se koristi za buduće radnje kada se radi o redovnim ili planiranim događajima, rasporedima ili programima koji su deo rutine ili se smatraju tačnim u budućnosti.

Kako se gradi vreme Present Simple Tense?

Pozitivni oblik:

U pozitivnom obliku, koristi se osnovni oblik glagola za sve osobe, osim za „he/she/it“ gde se dodaje „-s“ ili „-es“ na kraju glagola.

Forma:

Subject + glagol (osnovni oblik za sve osobe osim za „he/she/it“ gde se dodaje „-s“ ili „-es“)

Primeri:

I work in an office. – Radim u kancelariji.

She reads books in her free time. – Ona čita knjige u slobodno vreme.

They play football every Saturday. – Oni igraju fudbal svake subote.

 

Negativni oblik:

U negativnom obliku koristi se „do not“ ili „does not“ (skraćeno „don’t“ ili „doesn’t“) sa osnovnim oblikom glagola.

Forma: 

Subject + do/does + not + glagol (osnovni oblik)

Primeri:

I do not work on weekends. – Ne radim vikendom.

She does not read science fiction. – Ona ne čita naučnu fantastiku.

They do not play basketball. – Oni ne igraju košarku.

 

Upitni oblik:

U upitnom obliku koristi se „do“ ili „does“ na početku rečenice, a zatim sledi subjekat i osnovni oblik glagola.

Forma: 

Do/Does + Subject + glagol (osnovni oblik)

Primeri:

Do you work here? – Da li radiš ovde?

Does she like ice cream? – Da li ona voli sladoled?

Do they play tennis on Sundays? – Da li oni igraju tenis nedeljom?

Primeri

 1. She speaks Spanish fluently. – Ona tečno govori španski.
 2. They watch movies every Friday night. – Oni gledaju filmove svakog petka uveče.
 3. He enjoys playing the guitar. – On uživa u sviranju gitare.
 4. I do not like waking up early. – Ne volim rano ustajanje.
 5. She does not speak French. – Ona ne govori francuski.
 6. They do not eat meat. – Oni ne jedu meso.
 7. Do you speak English? – Da li govoriš engleski?
 8. Does she work here? – Da li ona radi ovde?
 9. Do they play football on Saturdays? – Da li oni igraju fudbal subotom?
16 10

Present Continuous Tense za buduće vreme

Kada se koristi vreme Present Continuous Tense?

Vreme Present Continuous Tense obično označava radnje koje se trenutno dešavaju ili su u toku u trenutku govora. Međutim, ponekad se koristi i za planirane buduće događaje koji su već dogovoreni i zakazani.

Situacije u kojima se koristi Present Continuous Tense za buduće vreme:


 • Planirani događaji u bliskoj budućnosti: Present Continuous Tense se koristi ovde za planirani događaj koji je već dogovoren i zakazan za blisku budućnost.

 

I am meeting my friend tomorrow. – Sutra se sastajem sa svojim prijateljem.


 • Nagoveštaj ili potvrđen plan za budućnost: Ovde se Present Continuous Tense koristi za nagoveštaj ili potvrđen plan za budućnost.

 

She is leaving for Paris next week. – Ona putuje za Pariz sledeće nedelje.


 • Dogovoreni ili organizovani događaji: Present Continuous Tense se koristi za dogovoreni ili organizovani događaj koji će se desiti u budućnosti.

 

They are coming over for dinner on Saturday. – Dolaze na večeru u subotu.

 

Vreme Present Continuous Tense može se koristiti za izražavanje planiranih budućih događaja koji su već dogovoreni, zakazani ili su nagovešteni. Ovo se obično odnosi na događaje u bliskoj budućnosti za koje već postoji određeni plan ili dogovor.

Kako se gradi vreme Present Continuous Tense?

Pozitivni oblik:

U pozitivnom obliku, koristi se „am“ (za „I“), „is“ (za „he/she/it“) ili „are“ (za „we/you/they“) sa glagolom u obliku -ing.

Forma: 

Subject + am/is/are + glagol sa nastavkom -ing

Primeri:

I am working on a project. – Radim na projektu.

She is reading a book. – Ona čita knjigu.

They are playing football. – Oni igraju fudbal.

 

Negativni oblik:

U negativnom obliku, dodaje se „not“ iza „am“, „is“ ili „are“ kako bi se formirao negativni oblik rečenice.

Forma: 

Subject + am/is/are + not + glagol sa nastavkom -ing

Primeri:

I am not studying today. – Ne učim danas.

She is not working tomorrow. – Ona ne radi sutra.

They are not playing music now. – Oni ne sviraju muziku sada.

 

Upitni oblik:

U upitnom obliku, „am“, „is“, ili „are“ se stavljaju na početak rečenice, a zatim sledi subjekat i glagol u obliku -ing, nakon čega sledi ostatak rečenice.

Forma: 

Am/Is/Are + Subject + glagol sa nastavkom -ing + (ostatak rečenice)?

Primeri:

Are you listening to music? – Da li slušaš muziku?

Is she studying for the exam? – Da li ona uči za ispit?

Are they playing basketball today? – Da li danas igraju košarku?

Primeri

 1. I am going to the concert tomorrow. – Idem na koncert sutra.
 2. She is visiting her grandparents next weekend. – Ona posećuje svoje bake i deke sledećeg vikenda.
 3. They are staying at a hotel for the conference. – Oni će biti smešteni u hotelu za konferenciju.
 4. He is not attending the meeting this afternoon. – On ne ide na sastanak ovog popodneva.
 5. We are not hosting a party next month. – Mi ne pravimo žurku sledećeg meseca.
 6. She is not traveling to Japan in the summer. – Ona ne putuje u Japan tokom leta.
 7. Are you coming to the event tonight? – Da li dolaziš na događaj večeras?
 8. Is she staying with us next week? – Da li ostaje kod nas sledeće nedelje?
 9. Are they attending the conference tomorrow? – Da li idu na konferenciju sutra?
16 11

To sum up

Došli smo i do kraja ovog (poprilično) dugog bloga! Nadamo se da smo odgovorili na sva vaša pitanja vezana za građenje budućeg vremena u engleskom jeziku. Za kraj jedna kratka vežba: 

 

Dopunite rečenice odgovarajućim vremenom: 

 1. By this time tomorrow, I _________ (finish) my work.
 2. She ___________ (attend) the conference at 3 PM next Friday.
 3. They ___________ (play) tennis when I arrive.
 4. Next year, he _________ (live) in New York for ten years.
 5. We ___________ (not/go) to the party tonight.
 6. Are you ___________ (study) for the exam tomorrow?
 7. By the time they get there, the movie ___________ (start).
 8. I ___________ (meet) with the team at 9 AM tomorrow.
 9. She ___________ (not/eat) meat next month.
 10. How long ___________ (you/work) here by the end of the month?Ukoliko želite još više da naučite o čestim greškama u engleskom jeziku i kako da ih ispravite, prijavite se na naš besplatni ebook “Stop blamiranju na engleskom”. Tu ćete pronaći mnogo korisnih saveta kako da unapredite svoje znanje engleskog jezika.

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *