MUCH i MANY u engleskom jeziku - Detaljno objašnjenje

Much i Many

Koliko vam se puta samo desilo da pomešate ova dva pojma? 

Da niste sigrurni kada koji da upotrebite. Pa vas glava zaboli od njih i samo dignete ruke. 

Sve ovo je i više nego razumljivo, ali takođe, nije ništa što se lako i brzo ne može rešiti. U ovom blogu ćemo govoriti o razlikama između much i many, i kako na pravilan način da ih upotrebimo. Sve vaše muke sa ova dva pojma biće rešene nakon ovog bloga!

21 1

Osnovne razlike između “Much” i “Many”

U engleskom jeziku, razumevanje kada koristimo „much“ i „many“ može biti od velike koristi kako bismo tačno izrazili količinu nečega. Često se dešava da se ova dva pojma pomešaju i da učenici nisu sigurni kako koje treba da iskoriste. Ali bez brige, danas smo tu da se razjasnimo i da napokon rešimo nedoumicu o tome kada i kako koristimo much i many.  Evo osnovnih razlika između ove dve reči i kako ih pravilno koristiti:

Much: Za nebrojive imenice

Kada želimo izraziti količinu nečega što je nebrojivo, koristimo „much.“ Ova reč se često koristi uz imenice koje se ne mogu precizno izbrojati, kao što su voda, pesak, ili sreća.

Primer: „There isn’t much water in the glass.“ (Nema puno vode u čaši.)

U ovom slučaju, voda je nebrojiva, i koristimo „much“ kako bismo opisali količinu. Znači sve što ne možete precizno izbrojati uz to koristimo much!

Many: Za brojive imenice

S druge strane, kada govorimo o količini nečega što možemo precizno izbrojati, koristimo „many.“ Ova reč se često koristi uz imenice koje imaju jasno definisan broj, kao što su knjige, ljudi, ili automobili.

Primer: „There are many books on the shelf.“ (Ima puno knjiga na polici.)

U ovom primeru, knjige su brojive, i koristimo „many“ kako bismo naglasili da ih ima mnogo. Ovde nam je važno da pojam sa kojim koristimo many možemo izbrojati.

Važno napomenuti

Ključno je zapamtiti da se „much“ koristi uz nebrojive imenice, dok se „many“ koristi uz brojive imenice. Ova pravila pomažu u preciznom izražavanju količine u engleskom jeziku. E sada pošto smo prešli osnovne razlike, vreme je da se bacimo na malo detaljnije objašnjenje i sve to pokažemo na primerima.

21 2

Kada koristiti 'Much': Pravila i primeri

Već smo rekli da much koristimo sa nebrojivim imenicama, znači kada je neki pojam nemoguće izbrojati. Sada ćemo na detaljnom objašnjenju situacija i pravila kada se koristi ‘much’, uz dodatak primera iz svakodnevnog jezika videti kako to zapravo izgleda:

1. Količina nečega nebrojivog

Pravilo: Koristimo ‘much’ kada govorimo o količini nečega što je nebrojivo, kao što su tečnosti, apstraktne ideje ili pojave.

Primer: „I don’t have much time to finish the assignment.“ – Nemam puno vremena da završim zadatak.

2. Negativne izjave i pitanja

Pravilo: ‘Much’ se često koristi u negativnim izjavama i pitanjima kako bismo izrazili nedostatak ili ograničenu količinu nečega.

Primer:

 Izjava: „There isn’t much sugar left in the jar.“ – Nema puno šećera preostalog u tegli.

Pitanje: „Is there much traffic on the roads today?“ – Ima li puno saobraćaja danas?

3. Izrazi nespokojstva ili nezadovoljstva

Pravilo: ‘Much’ se često koristi u izrazima nespokojstva ili nezadovoljstva kako bismo naglasili nedostatak ili ograničenost nečega.

Primer: „She didn’t show much interest in the presentation.“ – Nije pokazala puno interesovanja za prezentaciju.

4. Upotreba sa pridevima

Pravilo: ‘Much’ se može koristiti uz određene prideve kako bi se dodatno opisala količina nečega.

Primer„The new software improved the efficiency of the system much.“ – Novi softver značajno je poboljšao efikasnost sistema.

Zaključak

Upotreba ‘much’ ima svoja specifična pravila koja se odnose na nebrojive imenice, negativne izjave, pitanja, izraze nespokojstva i prideve. Ova pravila mogu vam biti od velike pomoći da procenite u kojim situacijama je potrebno iskoristiti ‘much’ i kako na pravilan način da ga iskoristite.

21 3

Upotreba 'Many': Pravila i primeri

E sada, reč ‘many’ igra ključnu ulogu kada nam je potrebno da precizno izrazimo brojnost ili količinu nečega što je moguće izbrojati. Evo situacija, pravila i primera koji prikazuju ispravnu upotrebu ‘many’ u različitim kontekstima:

1. Brojive imenice

Pravilo: ‘Many’ se koristi uz brojive imenice, poput ljudi, stvari ili životinja, kako bismo izrazili njihovu brojnost.

Primer„There are many students in the classroom.“ – Ima mnogo učenika u učionici.

2. Pitanja o brojnosti

Pravilo: Često se koristi u pitanjima kako bismo saznali tačan broj ili izrazili opštu brojnost nečega.

Primer„How many books are on the shelf?“ – Koliko knjiga ima na polici?

3. Izražavanje poznavanja ili iskustva

Pravilo: ‘Many’ se koristi kada želimo izraziti poznavanje ili iskustvo s velikim brojem određenih stvari.

Primer„She has read many novels by that author.“ – Pročitala je mnogo romana tog autora.

4. Uz negaciju ili uslovljavanje

Pravilo: Često se koristi u negativnim izjavama ili izjavama koje sadrže uslovljavanje kako bismo izrazili ograničenje ili odsustvo brojnosti.

Primer

Negacija: „There aren’t many options left.“ – Nisu ostale mnoge opcije.

Uslovljavanje: „Many of the students will pass the exam if they study consistently.“ – Mnogi od učenika će položiti ispit ako redovno uče.

Zaključak

Reč ‘many’ je od velikog značaja kada želimo precizno opisati brojnost ili količinu nečega što možemo izbrojati. Njena učestalost u govoru i pisanju čini je ključnim delom engleskog jezika. Upravo zbog toga je bitno znati pravila kada se koristi i u kojim kontekstima kako bi i sami znali da je iskoristimo.

21 4

Specifični primeri 'Much' i 'Many' u praksi

Primeri upotrebe 'Much'

 • „I don’t have much time before the meeting.“ – Nemam mnogo vremena pre sastanka. 

U ovom slučaju, koristimo ‘much’ jer se vreme smatra nebrojivim, a izraz „I don’t have much time“ ukazuje na ograničenu količinu vremena.

 • „There isn’t much sugar in the coffee.“ – Nema mnogo šećera u kafi.

Reč ‘much’ se koristi jer se šećer smatra nebrojivim. Ova rečenica izražava nedostatak šećera u kafi.

 • „She didn’t show much enthusiasm for the project.“ – Ona ne pokazuje mnogo entuzijazma za projekat. 

Ovde se ‘much’ koristi uz apstraktni pojam „enthusiasm“ (entuzijazam), koji je nebrojiv. Izraz „didn’t show much enthusiasm“ ukazuje na nedostatak entuzijazma.

Primeri upotrebe 'Many'

 • „There are many books on the library shelves.“ – Ima puno knjiga na policama biblioteke. 

‘Many’ se koristi uz brojivu imenicu „books“ (knjige) da bi se izrazila velika brojnost knjiga na policama biblioteke.

 • „How many people attended the conference?“ – Koliko ljudi je prisustvovalo konferenciji?

U ovom pitanju koristimo ‘many’ jer se radi o brojivim jedinicama, odnosno ljudima. Pitanje je o tačnom broju prisutnih na konferenciji.

 • „They have many options to choose from.“ – Imaju mnogo opcija iz kojih mogu birati. 

U ovoj izjavi, ‘many’ se koristi uz brojivu imenicu „options“ (opcije) kako bi se istakla raznolikost i veliki broj dostupnih opcija.

Uticaj na značenje

Upotreba ‘much’ ili ‘many’ može značajno uticati na nijanse značenja rečenice. Na primer, „There isn’t much sugar in the coffee“ sugeriše na nedostatak šećera, dok bi „There aren’t many books in the library“ ukazivalo na mali broj knjiga.

Izbor između ove dve reči pomaže u preciznom izražavanju količine ili brojnosti nečega, što doprinosi jasnoći i tačnosti komunikacije na engleskom jeziku.

21 5

Razumevanje nijansi: Detaljna analiza 'Much' i 'Many'

Dubinska analiza 'Much' i 'Many'

 • ‘Much’:
  • Ograničenje ili nedostatak: Kada se koristi ‘much’, često se naglašava ograničenje ili nedostatak nečega. Na primer, „There isn’t much time“ sugeriše na to da vremena ima malo, često izražavajući pritisak ili stvaranje osećaja hitnosti.
  • Izražavanje negativnih emocija: ‘Much’ se ponekad koristi kako bi se naglasile negativne emocije ili stavovi. Na primer, „He didn’t show much interest“ sugeriše na nedostatak interesa, možda čak i apatiju.

 

 • ‘Many’:
  • Obilje ili raznolikost: Kada koristimo ‘many’, često želimo naglasiti obilje ili raznolikost nečega. „There are many opportunities“ sugeriše na bogatstvo prilika i pozitivan ton.
  • Povećanje važnosti: ‘Many’ može povećati važnost ili značaj nečega. Na primer, „Many people believe in this cause“ ukazuje na to da postoji značajan broj ljudi koji podržavaju određenu stvar.

Suptilne promene u tonu ili značenju

 • ‘Much’ i strogost:
  • Upotreba ‘much’ može dati ton strogosti ili ozbiljnosti. Na primer, „There isn’t much room for error“ sugeriše na malo mesta za greške, stvarajući ozbiljan ton.

 

 • ‘Many’ i pozitivnost:
  • ‘Many’ često doprinosi pozitivnijem tonu, izražavajući obilje ili brojnost. „There are many solutions to the problem“ ukazuje na optimizam i mogućnost rešenja.

 

 • Kontekst i nijanse:
  • Važno je razumeti kontekst kako bismo uhvatili suptilne nijanse u značenju. Na primer, „There aren’t many issues“ u određenom kontekstu može ukazivati na stabilnost, dok bi „There aren’t many options“ moglo ukazivati na ograničenje.

Zaključak

Dublja analiza ‘much’ i ‘many’ otkriva da ove reči ne samo da opisuju količinu, već i doprinose tonu i nijansama u izražavanju. Razumevanje kako njihova upotreba može doneti subtilne promene u tonu ili značenju pomaže u preciznijem izražavanju na engleskom jeziku, čime se postiže veća jasnoća i efikasnost komunikacije. Sve ovo je od velike koristi i pomaže vam da se na najbolij način izrazite i iznesete svoje mišljenje.

21 6

Drugi načini za izražavanje količine

Pored much i many, imamo i još neke izraze za količinu koje koristimo u engleskom. Sada ćemo ukratko preći koji su to izrazi i kako se koriste, ali biće i detaljniji blog na tu temu:

1. Some / Any

Some/Any: Ovi izrazi se koriste za opisivanje količine ili postojanja nečega, s tim da „some“ ide uz pozitivne rečenice, dok „any“ ide uz pitanja, negacije ili situacije gde količina nije bitna.

 • Some: Koristi se u pozitivnim rečenicama kada se opisuje neka količina ili postojanje nečega.
  • Primer: „I bought some apples at the store.“

 

 • Any: Koristi se u pitanjima, negacijama ili u situacijama kada nije bitno koliko nečega postoji.
  • Primer: „Do you have any plans for the weekend?“

2. A little / A few

A little/A few: Obe ove fraze izražavaju malu, ali dovoljnu količinu, pri čemu „a little“ ide uz nebrojive imenice, a „a few“ uz brojive.

 • A little: Koristi se uz nebrojive imenice i izražava malu, ali dovoljnu količinu nečega.
  • Primer: „I need a little more time to finish the report.“

 

 • A few: Koristi se uz brojive imenice i izražava malu, ali dovoljnu količinu stvari.
  • Primer: „I have a few books to return to the library.“

3. A lot of / Lots of

A lot of/Lots of: Obe varijante izražavaju veliku količinu nečega, i mogu se koristiti uz obe vrste imenica.

 • A lot of / Lots of: Obe ove varijante koristimo za izražavanje velike količine nečega, i uz brojive i uz nebrojive imenice.
  • Primer: „She has a lot of experience in marketing.“
  • Primer: „There are lots of people at the event.“

 

Svaki od ovih izraza doprinosi preciznosti u izražavanju količine u engleskom jeziku, pružajući raznolike nijanse značenja u zavisnosti od konteksta.

21 7

To sum up

Izražavanje količine na engleskom jeziku može biti veoma raznovrsno, pružajući nam niz izraza koji omogućavaju tačno i precizno komuniciranje. 

Kroz analizu reči kao što su ‘much’ i ‘many’, kao i kroz pregled drugih izraza poput ‘some/any’, ‘a little/a few’, ‘a lot of/lots of’, naučili smo da svaki od njih nosi sa sobom specifične nijanse. Razumevanje ove raznolikosti omogućava nam da obogatimo našu komunikaciju i preciznije izražavamo ideje u svakodnevnom govoru i pisanju na engleskom jeziku.

Za kraj bloga imamo kratku vežbu da proverimo šta smo naučili: 

 

Dopunite praznine u rečenicama sa much i many, vodeći računa o tome koji oblik gde ide! 

 1. There aren’t _________ apples left in the basket.
 2. How _________ time do you need to complete the project?
 3. She doesn’t have _________ experience in this field.
 4. Are there _________ people coming to the party tonight?
 5. I don’t have _________ patience for such behavior.
 6. We need to buy _________ more ingredients for the recipe.
 7. There’s not _________ milk in the fridge for your cereal.
 8. He has written _________ interesting articles for the magazine.
 9. Do you have _________ friends who speak Spanish?
 10. I didn’t see _________ improvement in his performance.

 

 

Pobedite greške! Prijavite se Sada za Besplatan eBook “Stop blamiranju na engleskom” ! 🚀

Da li vas frustrira često pravljenje grešaka u engleskom jeziku? Nemojte se brinuti  – mi smo tu da vam pomognemo!

💡 Naš besplatan eBook pruža vam jasna objašnjenja za česte greške i korisne savete za njihovo ispravljanje.

📖 Prijavite se odmah i naučite kako da unapredite svoje znanje engleskog jezika!

Besplatan eBook “Stop blamiranju na engleskom”. [Prijavite se ovde za besplatan eBook!] 

Iskoristite ovu priliku da prevaziđete svoje izazove u učenju engleskog jezika. Zajedno, gradimo vaše samopouzdanje u komunikaciji na engleskom! 🌐✨

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *