Pomoćni glagoli u engleskom jeziku - Detaljno objašnjenje

Pomoćni glagoli u engleskom jeziku - koji su to?

U engleskom jeziku, pomoćni glagoli igraju ključnu ulogu u oblikovanju rečenica i izražavanju vremenskih odnosa. Ovi glagoli pomažu nam da jasnije izrazimo radnje, stanja ili događaje. Evo nekoliko važnih pomoćnih glagola i objašnjenje njihove važnosti u svakodnevnoj komunikaciji:

 • Do (raditi)
  • Značenje: Često se koristi kao pomoćni glagol u pitanjima i odgovorima.
  • Primer: Do you like coffee? (Da li voliš kafu?)

 

 • Have (imati)
  • Značenje: Osim što se koristi kao glagol koji označava posedovanje, „have“ se takođe koristi kao pomoćni glagol u potvrdim i upitnim rečenicama.
  • Primer: I have finished my homework. (Završio/la sam domaći zadatak.)

 

 • Be (biti)
  • Značenje: Ključni pomoćni glagol koji se koristi za formiranje trajnih i prolaznih oblika glagola u svim vremenima.
  • Primer: She is reading a book. (Ona čita knjigu.)

 

Ovi pomoćni glagoli su od suštinskog značaja za uspostavljanje jasne i precizne komunikacije. „Do“ se često koristi za postavljanje pitanja, „have“ za izražavanje posedovanja ili iskustava, dok „be“ ima široku primenu u formiranju različitih vremenskih oblika i opisa. U nastavku bloga, istražićemo svaki od ovih pomoćnih glagola detaljnije, analiziraćemo njihovu ulogu u različitim kontekstima i vremenskim formama.

Uvod u pomoćne glagole: Njihova funkcija i važnost

Pomoćni glagol DO

Do je pomoćni glagol čija je osnovna funkcija u engleskom jeziku vezana za formiranje pitanja i negacija. Kada želimo postaviti pitanje, do se postavlja ispred subjekta, dok u negacijama do prati „not.“ Ovaj pomoćni glagol pomaže nam da izrazimo pravičnost u komunikaciji.

 • Primeri:
  • Question: Do you enjoy watching movies? (Da li uživaš u gledanju filmova?)
  • Negative: I do not like waking up early. (Ne volim da ustajem rano.)

Oblikovanje vremena uz pomoćni glagol "DO": Primeri i pravila

Pomoćni glagol „do“ ima svoju specifičnu ulogu u formiranju različitih vremena u engleskom jeziku. Evo nekoliko primera i pravila za korišćenje pomoćnog glagola „do“ u različitim vremenima:

 

 • Present Simple (Sadašnje jednostavno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „do“ uz infinitiv glagola za sva lica, osim trećeg lica jednine gde se koristi „does.“ 
  • Primeri:
   • I do my homework every evening. (Radim domaći svako veče.)
   • She does her exercises in the morning. (Ona radi vežbe ujutru.)

 

 • Past Simple (Prošlo jednostavno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „did“ uz infinitiv glagola za sva lica
  • Primeri:
   • We did our best to finish the project on time. (Dali smo sve od sebe da završimo projekat na vreme.)
   • He did a great job last week. (Odradio je odličan posao prošle nedelje.)

 

 • Present Continuous (Sadašnje trajno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „do“ uz oblik glagola „be“ i glagolski gerund (present participle).
  • Primeri:
   • They are doing their homework right now. (Oni rade svoj domaći zadatak upravo sada.)
   • She is doing well in her studies. (Ona dobro ide u školi.)

 

 • Past Continuous (Prošlo trajno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „did“ uz oblik glagola „be“ i glagolski gerund (past participle).
  • Primeri:
   • I was doing my laundry when the phone rang. (Prao/la sam veš kada je zazvonio telefon.)
   • They were doing exercises in the gym yesterday. (Oni su radili vežbe u teretani juče.)

 

 • Future Simple (Buduće jednostavno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „will do“ uz infinitiv glagola.
  • Primeri:
   • She will do her best to help you. (Učiniće sve što može da vam pomogne.)
   • We will do the presentation next week. (Odradićemo prezentaciju sledeće nedelje.)

 

 

Pomoćni glagol „do“ omogućava nam precizno izražavanje u različitim vremenima, čime doprinosi fleksibilnosti jezika. Ovi primeri ilustruju kako se „do“ koristi u formiranju vremena u engleskom jeziku.

23 1

Negacija: Upotreba pomoćnih glagola za negativne oblike s glagolom "DO"

Pomoćni glagol „do“ ima ključnu ulogu u formiranju negativnih oblika vremena. Evo kako se koristi u različitim vremenima:

 

 • Present Simple (Sadašnje jednostavno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ iza oblika „do“ za sva lica osim trećeg lica jednine gde se koristi „does not“ ili skraćeno „doesn’t.“
  • Primeri:
   • I do not (don’t) like coffee. (Ne volim kafu.)
   • He does not (doesn’t) eat meat. (On ne jede meso.)

 

 • Past Simple (Prošlo jednostavno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ iza oblika „did.“
  • Primeri:
   • We did not (didn’t) see the movie last night. (Nismo videli film sinoć.)
   • She did not (didn’t) visit us during the holidays. (Nije nas posetila tokom praznika.)

 

 • Present Continuous (Sadašnje trajno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ između oblika „am/is/are“ i dodajemo nastavak -ing na glagol do.
  • Primeri:
   • They are not (aren’t) doing the work. (Oni ne rade posao.)
   • I am not (aren’t) doing the project at the moment. (Trenutno ne radim  projekat.)

 

 • Past Continuous (Prošlo trajno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ između oblika „was/were“ i glagolskog gerunda.
  • Primeri:
   • He was not (wasn’t) doing the dishes when I called. (Nije prao sudve kada sam ga zvao.)

 

 • Future Simple (Buduće jednostavno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ između „will“ i infinitiva glagola.
  • Primeri:
   • She will not (won’t) do the presentation tomorrow. (Neće uraditi prezenatciju sutra.)
   • We will not (won’t) do your homework. (Nećemo uraditi tvoj domaći.)

 

 

Pomoćni glagol „do“ u negaciji omogućava nam da jasno izrazimo negativne aspekte u raznim vremenima. Upotreba „not“ uz odgovarajuće oblike „do“ čini negaciju konzistentnom i lako razumljivom.

23 2

Pomoćni glagoli u upitnim rečenicama: Struktura i primeri s glagolom "DO"

Pomoćni glagol „do“ igra ključnu ulogu u formiranju upitnih rečenica u engleskom jeziku. Evo detaljnog objašnjenja i nekoliko primera sa strukturom upitnih rečenica koje uključuju pomoćni glagol „do“:

 

 • Present Simple (Sadašnje jednostavno)
  • Struktura: Postavlja se pitanje dodavanjem oblika „do“ ispred subjekta za sva lica, osim trećeg lica jednine gde se koristi „does.“
  • Primeri:
   • Do you like coffee? (Da li voliš kafu?)
   • Does she play the guitar? (Da li ona svira gitaru?)

 

 • Past Simple (Prošlo jednostavno)
  • Struktura: Postavlja se pitanje dodavanjem oblika „did“ ispred subjekta, a glagol ostaje u osnovnom obliku.
  • Primeri:
   • Did they visit Paris last summer? (Da li su posetili Pariz prošlog leta?)
   • Did you enjoy the movie? (Da li ti se svideo film?)

 

 • Present Continuous (Sadašnje trajno)
  • Struktura: Postavlja se pitanje dodavanjem oblika „am/is/are“ ispred subjekta.
  • Primeri:
   • Are they doing the exam? (Da li oni rade ispit?)
   • Is she doing the project? (Da li ona radi projekat?)

 

 • Past Continuous (Prošlo trajno)
  • Struktura: Postavlja se pitanje dodavanjem oblika „was/were“ ispred subjekta, a glagol ostaje u gerund (glagolski gerund).
  • Primeri:
   • Were you doing the dishes when I called? (Da li si prao/prala sudove kada sam te zvao?)
   • What were they doing at that time? (Šta su radili u to vreme?)

 

 • Future Simple (Buduće jednostavno)
  • Struktura: Postavlja se pitanje dodavanjem oblika „will“ ispred subjekta, a glagol ostaje u osnovnom obliku.
  • Primeri:
   • Will you do the work tomorrow? (Hoćeš li uraditi posao sutra?)
   • Will they do the project on time? (Da li će uraditi projekat na vreme?)

 

 

Kroz ove primere, jasno je kako pomoćni glagol „do“ igra ključnu ulogu u postavljanju pitanja u različitim vremenima, doprinoseći dinamičnosti i preciznosti komunikacije.

23 3

Pomoćni glagol BE

Be je ključni pomoćni glagol koji ima široku primenu u engleskom jeziku. Osim što se koristi za formiranje vremenskih oblika, be izražava stanje, identitet i dopunjuje druge pomoćne glagole, čineći ga veoma svestranim.

 • Primeri:
  • Present Continuous: They are playing football in the park. (Oni igraju fudbal u parku.)
  • Modal Auxiliary: She is to attend the meeting tomorrow. (Ona treba da prisustvuje sastanku sutra.)

Oblikovanje vremena uz pomoćni glagol "BE": Primeri i pravila

Pomoćni glagol „be“ igra ključnu ulogu u formiranju različitih vremena u engleskom jeziku. Evo nekoliko primera i pravila za korišćenje pomoćnog glagola „be“ u različitim vremenima:

 

 • Present Simple (Sadašnje jednostavno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „am“ za prvo lice (I), „is“ za treće lice jednine (he, she, it) i „are“ za ostala lica.
  • Primeri:
   • I am a student. (Ja sam student.)
   • She is a doctor. (Ona je doktor.)
   • We are friends. (Mi smo prijatelji.)

 

 • Past Simple (Prošlo jednostavno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „was“ za prvo lice i treće lice jednine, dok se „were“ koristi za ostala lica.
  • Primeri:
   • I was in London last week. (Bio sam u Londonu prošle nedelje.)
   • They were at the concert. (Oni su bili na koncertu.)

 

 • Present Continuous (Sadašnje trajno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „am“ (I), „is“ (he, she, it) ili „are“ (ostala lica) uz particip glagola.
  • Primeri:
   • She is reading a book. (Ona čita knjigu.)
   • We are working on a project. (Mi radimo na projektu.)

 

 • Past Continuous (Prošlo trajno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „was“ (I, he, she, it) ili „were“ (ostala lica) uz particip glagola.
  • Primeri:
   • I was studying all night. (Učio/la sam celu noć.)
   • They were watching a movie. (Oni su gledali film.)

 

 • Future Simple (Buduće jednostavno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „will be“ uz infinitiv glagola.
  • Primeri:
   • I will be at the meeting tomorrow. (Biću na sastanku sutra.)
   • She will be here in an hour. (Biće ovde za sat vremena.)

 

 

Korišćenje pomoćnog glagola „be“ uz različite oblike participa omogućava precizno izražavanje vremenskih odnosa u engleskom jeziku. Ovi primeri ilustruju kako se ovaj pomoćni glagol koristi u različitim vremenima i doprinosi raznolikosti jezičkog izraza.

23 4

Negacija: Upotreba pomoćnog glagola "BE" za negativne oblike

Pomoćni glagol „be“ ima ključnu ulogu u formiranju negativnih oblika vremena u engleskom jeziku. Evo kako se koristi u različitim vremenima:

 

 • Present Simple (Sadašnje jednostavno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ iza oblika „am“ (I), „is“ (he, she, it), ili „are“ (ostala lica).
  • Primeri:
   • I am not a teacher. (Nisam nastavnik/nastavnica.)
   • She is not at home right now. (Ona nije kod kuće sada.)
   • We are not ready for the exam. (Nismo spremni za ispit.)

 

 • Past Simple (Prošlo jednostavno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ iza oblika „was“ (I, he, she, it) ili „were“ (ostala lica).
  • Primeri:
   • I was not at the party yesterday. (Nisam bio/bila na zabavi juče.)
   • They were not in the office last week. (Nisu bili/bile u kancelariji prošle nedelje.)

 

 • Present Continuous (Sadašnje trajno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ između oblika „am/is/are“ i glagolskog gerunda (present participle).
  • Primeri:
   • He is not (isn’t) working on the project. (On ne radi na projektu.)
   • We are not (aren’t) attending the meeting. (Mi ne prisustvujemo sastanku.)

 

 • Past Continuous (Prošlo trajno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ između oblika „was/were“ i glagolskog gerunda.
  • Primeri:
   • She was not (wasn’t) reading a book when I called. (Nije čitala knjigu kada sam je zvao/la.)
   • They were not (weren’t) enjoying the concert. (Nisu uživali/uživale na koncertu.)

 

 • Future Simple (Buduće jednostavno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ između „will“ i infinitiva glagola.
  • Primeri:
   • I will not (won’t) be at the party tomorrow. (Neću biti na žurki sutra.)
   • They will not (won’t) attend the conference. (Neće prisustvovati konferenciji.)

 

 

Upotreba „not“ uz pomoćni glagol „be“ omogućava jasno izražavanje negacije u različitim vremenima. Ovi primeri ilustruju kako se negacija formira koristeći pomoćni glagol „be“ u različitim situacijama.

23 5

Pomoćni glagol "BE" u upitnim rečenicama: Struktura i primeri

Pomoćni glagol „be“ ima ključnu ulogu u formiranju upitnih rečenica u engleskom jeziku. Evo detaljnog objašnjenja i primera s različitim strukturama upitnih rečenica koje uključuju pomoćni glagol „be“:

 

 • Present Simple (Sadašnje jednostavno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i oblika „am/is/are.“
  • Primeri:
   • Are you a student? (Da li si student?)
   • Is she at home? (Da li je ona kod kuće?)

 

 • Past Simple (Prošlo jednostavno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i oblika „was/were.“
  • Primeri:
   • Were you at the party last night? (Da li si bio/bila na zabavi sinoć?)
   • Was it a good movie? (Da li je to bio dobar film?)

 

 • Present Continuous (Sadašnje trajno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i oblika „am/is/are,“ a zatim se dodaje glagolski gerund (present participle).
  • Primeri:
   • Are they working on the project? (Da li rade na projektu?)
   • Is she studying for the exam? (Da li uči za ispit?)

 

 • Past Continuous (Prošlo trajno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i oblika „was/were,“ a zatim se dodaje glagolski gerund.
  • Primeri:
   • Were you listening to music? (Da li si slušao/la muziku?)
   • What were they doing at that time? (Šta su radili u to vreme?)

 

 • Future Simple (Buduće jednostavno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i „will.“
  • Primeri:
   • Will you be at the party? (Hoćeš li biti na žurci?)
   • Will it be a sunny day tomorrow? (Da li će sutra biti sunčano?)

 

 

Kroz ove primere, vidimo kako se pomoćni glagol „be“ koristi za formiranje različitih vremena u upitnim rečenicama. Ova struktura omogućava jasno postavljanje pitanja u različitim kontekstima.

23 6

Pomoćni glagol HAVE

Have nije samo osnovni glagol za izražavanje posedovanja, već se često koristi i kao pomoćni glagol. Kao pomoćni glagol, have se koristi za formiranje perfektnih vremena, označavajući iskustva ili događaje koji su se dogodili u prošlosti.

 • Primeri:
  • Possession: She has a beautiful garden. (Ona ima predivan vrt.)
  • Perfect Tense: They have visited Europe several times. (Posetili su Evropu nekoliko puta.)

Oblikovanje vremena uz pomoćni glagol "HAVE": Primeri i pravila

Pomoćni glagol „have“ igra važnu ulogu u formiranju različitih vremena u engleskom jeziku. Evo primera i pravila za korišćenje pomoćnog glagola „have“ u različitim vremenima:

 

 • Present Perfect (Sadašnje perfektno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „have/has“ uz particip glagola.
  • Primeri:
   • They have visited Paris. (Posetili su Pariz.)
   • She has lived here for five years. (Živi ovde već pet godina.)

 

 • Past Perfect (Prošlo perfektno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „had“ uz particip glagola.
  • Primeri:
   • I had never seen that movie before. (Nisam nikada pre gledao/la taj film.)
   • By the time we arrived, they had already left. (Do vremena kada smo stigli, već su otišli.)

 

 • Future Perfect (Buduće perfektno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „will have“ uz infinitiv glagola.
  • Primeri:
   • By next year, I will have graduated. (Do sledeće godine, diplomiraću.)
   • They will have completed the project by the deadline. (Završiće projekat do roka.)

 

 • Present Perfect Continuous (Sadašnje perfektno trajno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „have/has been“ uz glagolski gerund (present participle).
  • Primeri:
   • We have been working on this project for weeks. (Radimo na ovom projektu već nedeljama.)
   • She has been studying English since last year. (Ona uči engleski od prošle godine.)

 

 • Past Perfect Continuous (Prošlo perfektno trajno)
  • Pravilo: Koristi se oblik „had been“ uz glagolski gerund.
  • Primeri:
   • He had been waiting for over an hour when the bus finally arrived. (Čekao je više od sat vremena kada je autobus konačno stigao.)
   • By the time they got there, the event had been going on for hours. (Do vremena kada su stigli, događaj je već trajao satima.)

 

 

Pomoćni glagol „have“ omogućava nam precizno izražavanje vremenskih odnosa i doprinosi raznovrsnosti jezičkog izraza u engleskom jeziku. Ovi primeri ilustruju kako se „have“ koristi u različitim vremenima.

23 7

Negacija: Upotreba pomoćnog glagola "HAVE" za negativne oblike

Pomoćni glagol „have“ igra ključnu ulogu u formiranju negativnih oblika vremena u engleskom jeziku. Evo kako se koristi u različitim vremenima:

 

 • Present Perfect (Sadašnje perfektno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ iza oblika „have/has“ uz particip glagola.
  • Primeri:
   • They have not (haven’t) finished the project yet. (Nisu još završili projekat.)
   • She has not (hasn’t) travelled abroad before. (Nije putovala u inostranstvo pre.)

 

 • Past Perfect (Prošlo perfektno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ iza oblika „had“ uz particip glagola.
  • Primeri:
   • I had not (hadn’t) met him before that day. (Nisam ga sreo pre tog dana.)
   • She had not (hadn’t) visited her family for years. (Nije posećivala svoju porodicu godinama.)

 

 • Future Perfect (Buduće perfektno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ iza „will have“ uz infinitiv glagola.
  • Primeri:
   • By next month, we will not (won’t) have completed the construction. (Do sledećeg meseca, nećemo završiti izgradnju.)
   • He will not (won’t) have finished reading the book by tomorrow. (On neće završiti čitanje knjige do sutra.)

 

 • Present Perfect Continuous (Sadašnje perfektno trajno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ između oblika „have/has“ i glagolskog gerunda (present participle).
  • Primeri:
   • We have not (haven’t) been studying together lately. (Nismo nedavno zajedno učili.)
   • She has not (hasn’t) been working on the project for a long time. (Dugo vreme nije radila na projektu.)

 

 • Past Perfect Continuous (Prošlo perfektno trajno)
  • Pravilo: Dodajemo „not“ između oblika „had been“ i glagolskog gerunda.
  • Primeri:
   • They had not (hadn’t) been living in that city for very long. (Nisu živeli u tom gradu jako dugo.)
   • I had not (hadn’t) been using that computer before. (Nisam koristio/la taj računar pre.)

 

 

Kroz ove primere, jasno je kako se pomoćni glagol „have“ koristi u negaciji kako bi se precizno izrazili negativni aspekti u različitim vremenima.

23 8

Pomoćni glagol "HAVE" u upitnim rečenicama: Struktura i primeri

Pomoćni glagol „have“ ima važnu ulogu u formiranju upitnih rečenica u engleskom jeziku. Evo detaljnog objašnjenja i primera s različitim strukturama upitnih rečenica koje uključuju pomoćni glagol „have“:

 

 • Present Perfect (Sadašnje perfektno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i oblika „have“ uz particip glagola.
  • Primeri:
   • Have you ever visited that country? (Da li si ikada posetio/la tu zemlju?)
   • Has she had lunch yet? (Da li je ona već ručala?)

 

 • Past Perfect (Prošlo perfektno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i oblika „had“ uz particip glagola.
  • Primeri:
   • Had they already finished their homework when you arrived? (Da li su već završili domaći zadatak kada si stigao/stigla?)
   • Had you ever seen that movie before last night? (Da li si ikada video/videle taj film pre sinoć?)

 

 • Future Perfect (Buduće perfektno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i „will have“ uz infinitiv glagola.
  • Primeri:
   • Will you have completed the project by next week? (Da li ćeš završiti projekat do sledeće nedelje?)
   • Will they have left by the time we arrive? (Da li će oni otići do vremena kada stignemo?)

 

 • Present Perfect Continuous (Sadašnje perfektno trajno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i oblika „have been“ uz glagolski gerund (present participle).
  • Primeri:
   • Have you been working on this project for a long time? (Da li radiš na ovom projektu dugo vremena?)
   • Has she been practicing the piano lately? (Da li je nedavno vežbala klavir?)

 

 • Past Perfect Continuous (Prošlo perfektno trajno)
  • Struktura: Invertuje se redosled subjekta i oblika „had been“ uz glagolski gerund.
  • Primeri:
   • Had they been living in that city for a year before they moved? (Da li su živeli u tom gradu godinu dana pre nego što su se preselili?)
   • Had you been studying for the exam when she called? (Da li si učio/la za ispit kada te je zvala?)

 

 

Kroz ove primere, vidimo kako se pomoćni glagol „have“ koristi u različitim vremenima u upitnim rečenicama, doprinoseći preciznom izražavanju pitanja u različitim kontekstima.

23 9

Modalni pomoćni glagoli: Izražavanje mogućnosti, dozvole, obaveza

Modalni pomoćni glagoli igraju ključnu ulogu u izražavanju modaliteta, tj. različitih nijansi mogućnosti, dozvole, obaveza, želja, i sličnih značenja u engleskom jeziku. Evo detaljnog objašnjenja za neke od najčešće korišćenih modalnih glagola:

 

 • Can: Mogućnost i sposobnost
  • Can se koristi za izražavanje mogućnosti i sposobnosti.
   • I can swim. (Mogu da plivam.)
   • She can speak Spanish. (Ona može da govori španski.)

 

 • Could: Prošla mogućnost i pristojnost
  • Could se koristi za izražavanje prošle mogućnosti ili pristojnosti u ponudi ili zahtevu.
   • I could swim when I was a child. (Mogao/Mogla sam plivati kada sam bio/bila dete.)
   • Could you pass me the salt, please? (Da li mi možete proslediti so, molim vas?)

 

 • May: Dozvola i mogućnost
  • May se koristi za izražavanje dozvole ili mogućnosti.
   • You may leave the room now. (Možete napustiti prostoriju sada.)
   • It may rain later. (Možda će padati kiša kasnije.)

 

 • Might: Slaba mogućnost i nesigurnost
  • Might se koristi za izražavanje slabe mogućnosti ili nesigurnosti.
   • He might come to the party. (Možda će doći na zabavu.)
   • It might snow tomorrow. (Možda će sutra padati sneg.)

 

 • Must: Obaveza i sigurnost
  • Must se koristi za izražavanje obaveze, nužnosti ili sigurnosti.
   • You must finish your homework before going out. (Moraš završiti domaći zadatak pre nego što izađeš.)
   • The answer must be correct. (Odgovor mora biti tačan.)

 

 • Should: Preporuka i savet
  • Should se koristi za izražavanje preporuke, saveta ili pristojnosti.
   • You should eat more fruits and vegetables. (Treba da jedeš više voća i povrća.)
   • We should be on time for the meeting. (Treba da budemo na vreme na sastanku.)

 

 • Will: Obećanje i volja za budućnost
  • Will se koristi za izražavanje volje, obećanja ili događaja u budućnosti.
   • I will help you with the move. (Pomoći ću ti oko selidbe.)
   • The train will arrive at 3 PM. (Voz će stići u 15 časova.)

 

 • Would: Obećanje, ponuda i viša pristojnost
  • Would se koristi za izražavanje obećanja, ponude ili više pristojnosti u poređenju s will.
   • I would visit you if I had more time. (Posetio/la bih te da imam više vremena.)
   • Would you like some tea? (Da li biste želeli malo čaja?)

 

 

Ovi modalni pomoćni glagoli omogućavaju govorniku da izrazi različite nijanse u govoru i komunikaciji, čineći jezik bogatim i preciznim. Važno je zapamtiti da se modalni glagoli često koriste zajedno s infinitivom glagola (osnovni oblik glagola).

23 10

To sum up

Evo nas na kraju bloga! Jeste bio malo duži, ali verujem da ste uspeli da ga savladate. Pomoćni glagoli su od velike važnosti u građenju vremena. Sada ćemo preći jednu vežbu da vidimo koliko dobro ste razumeli pomoćne glagole. 

 

Dopunite rečenice odgovarajućim oblicima pomoćnih glagola DO, HAVE i BE. 

 1. She ___ going to the concert tonight.
 2. We ___ a lot of work to finish before the deadline.
 3. ___ you ever visited New York City?
 4. The kids ___ their homework after school.
 5. I ___ to the gym three times a week.
 6. What ___ you like to eat for breakfast?
 7. They ___ a great time at the party last night.
 8. He ___ a good idea about the project.Započni svoje učenje engleskog na inovativan način! 🚀 

I to na Coffee Talk platofrmi

Na našoj platformi možeš slati glasovne poruke i dobijati personalizovane korekcije. 🎙️ 

Istražuj kroz video lekcije, preuzimaj korisne PDF materijale i prilagodi kurs svom nivou. 📈 Imamo različite pakete prilagođene tvojim potrebama. 

Pridruži se danas – jer učenje engleskog nikada nije bilo ovako interaktivno i efikasno! 😊✨

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *