Poređenje prideva u engleskom jeziku - upotreba, građenje i primeri

Došlo je vreme da se pozabavimo pridevima! Izuzetno je važno da znamo kako da baratamo pridevima i kako da ih koristimo u razgovoru. Dosta puta smo se susreli sa situacijom da naši učenici nisu sigurni kako će on nekog prideva napraviti komparativ. 

Kako sada da kažem da je neko stariji od mene? 

Kako da objasnim da je on iskusniji od tebe? 

I tome slične stvari. Sve ovo je nešto sa čime se ljudi susreću u svakodnevnom razgovoru, zbog čega je bitno da to dobro razumemo! Zato ćemo početi od početka: 

Komparacija ili poređenje prideva, kao i u srpskom jeziku, pojavljuje se i u engleskom. 

Pridevi su u engleskom nepromenljiva kategorija, oni nemaju rod i broj. Što znači da nemamo slaganje prideva sa imenicom, i to  stvarno olakšava stvari. Ali možemo ih porediti i na to ćemo se i fokusirati danas. 

Razlikujemo komparaciju po jednakosti i nejednakosti

Poređenje razlikuje 3 grupe: 

 • Pozitiv (Positive) 
 • Komparativ (Comparative) 
 • Superlativ (Superlative) 

Instant rešenje

Kao i uvek evo jednog brzinskog pregleda cele lekcije i načina na koji poredimo različite prideve:

5 2

Kada se koristi komparacija prideva u engleskom jeziku?

Komparaciju prideva, i u engleskom i u srpskom jeziku, koristimo najčešće uz opisne prideve da bismo jasnije iskazali stepen osobine.

Služi nam za što precizniji opis posmatrane pojave, pa ćemo se time bolje i maštovijtije izraziti. Poređenje prideva nam pomaže da iskažemo neke stepene i da sa lakoćom možemo da uporedimo dve osobine. Kako se najčešće koristi uz opisne prideve, komparacija nam pomaže da poredimo osobine i karakteristike ljudi, mesta, dešavanja itd.

Pozitiv - poređenje po jednakosti

Rekli smo da se poređenje prideva deli na poređenje po jednakosti i poređenje po nejednakosti. Počećemo od poređenja po jednakosti. 

 • Prvi oblik se naziva pozitiv, i to je zapravo osnovni oblik prideva. Pozitiv se retko smatra stepenom poređenje jer se pridev nalazi u svom osnovnom obliku. Njime možemo iskazati da je neko isti kao i mi. Ovde bi smo mogli reći nešto poput: Ja znam engleski kao i svi ostali prosečni učenici! (ali ne brini nakon ove objave neće biti tako!😉)

 

Phillip is as tall as my boyfriend. – Filip je visok kao i moj dečko. 

He is as nice as my old neighbour. – On je ljubazan kao i moj prošli komšija. 

Hailey is as happy as before. – Hejli je srećna kao i pre.

Komparativ - poređenje po nejednakosti

Sada smo došli do poređenja po nejednakosti. Za poređenje po nejednakosti koristimo oblik koji se zove komparativ. Komparativ nam služi za poređenje nekih osobina od koji je jedna bolja ili lošija od druge. Sada ćemo proći kroz neke od funkcija komparativa, i sami ćete uvideti da ste možda već koristili komparativ u nekim od ovih situacija. Sada smo već došli do ove situacije: Ja znam engleski bolje od ostalih učenika! (rekla sam ti da ćemo napredovati!! 🎉) 

 • Ako želimo da uporedimo dve pojave jednu sa drugom tj. da vidimo da li je neko lepši, bolji, brži, viši… od nas, koristimo komparativ. 

 

Phillip is much taller than my boyfriend. – Filip je mnogo viši od mog dečka. 

He is nicer than my old neighbour. – On je ljubazniji od mog prošlog komšije. 

Hailey is happier than before. – Hejli je srećnija nego pre. 

 

 • Koristimo ga za paralelno poređenje kada želimo da ukažemo da jedna stvar utiče tj. zavisi od druge. 

 

 The more expensive product we buy, the better quality it has. – Što je proizvod skuplji, to je bolji kvalitet. 

The bigger the house, the more comfortable it is. – Što veća kuća, to je udobnija

The less money we have, the happier we are. – Što imamo manje novca, to smo srećniji.

 

 • Ukoliko želimo da prikažemo da se nešto menja i razvija

 

 My business is getting better and better. – Moj biznis je sve bolji i bolji

His hair is looking longer and longer every time I see him. – Njegova kosa je sve duža i duža svaki put kada ga vidim. 

My prom dress is getting uglier and uglier. – Moja maturska haljina je sve ružnija i ružnija.

Superlativ - poređenje po nejednakosti

Stigli smo do poslednjeg stepena poređenja. Nije bilo teško do sada, a verujte neće biti ni sada. Ovde imamo ovu situaciju: Ja znam engleski najbolje! (ništa nije nemoguće pa ni ovo! 🥳) 

 • Poslednji stepen poređenja jeste superlativ. Pokazuje na najviši stepen neke osobine u odnosu na druge.

 

Phillip is the tallest guy I know. – Filip je najviši dečko koga poznajem. 

He is the nicest neighbour I have ever had. – On je najljubazniji komšija koga sam ikada imala. 

Hailey is the happiest girl ever. – Hejli je najsrećnija devojka ikada.

5 3

Kako se gradi komparacija prideva u engleskom jeziku?

Nakon što smo objasnili koje sve oblike poređenja imamo i kako ih koristimo vreme je da naučimo kako gradimo komparaciju prideva. Pre nego se bacimo konkretno na građu svakog oblika, bitno nam je da spomenemo i same prideve i neke smernice koje je potrebno da znamo.  

Za građu komparativa i superlativa potrebno je da pravimo razliku između: 

 • Jednosložnih i dvosložnih prideva (Monosyllabic and two-syllable adjectives)- ovo nam je najjednostavniji oblik prideva koji imaju samo jedan ili dva sloga. 

Tu spadaju pridevi kao što su: slow (spor), hard (jak), cold (hladan), lazy (lenj), happy (srećan)…

 • Višesložnih prideva (Polysyllabic adjectives)- ovde se susrećemo sa pridevima koji imaju tri ili više sloga. Oni su malo komplikovaniji. 

U ovu grupu spadaju: intelligent (inteligentan), comfortable (udoban), expensive (skup), famous (poznat)…. 

Takođe, bitno je da znamo koji predlog ili veznik ide uz određeni stepen poređenja, ali o ovome u nastavku.

Pozitiv - građenje

 • Kao što smo napomenuli, za pozitiv nam je potreban osnovni oblik bilo kog prideva (i jednosložnog i višesložnog). Ovo nam je najjednostavniji stepen poređenja i zato je najjednostavniji za građenje.

 

Uzećemo na primer pridev: tall

 • Za poređenje u pozitivu koristićemo: AS + ADJECTIVE + AS 

 

Podsetimo se našeg primera: 

Phillip is as tall as my boyfriend. – Filip je visok kao i moj dečko. 

Poređenje istog stepena može biti negativno, pa ćemo ispred pomenute konstrukcije i iza glagola staviti negaciju NOT

Primer bi onda glasio ovako: 

Phillip is not as tall as my boyfriend. – Filip nije visok koliko i moj dečko.

Komparativ i Superlativ - građenje

Sada ćemo se malo pozabaviti komparativom i naučiti kako njega gradimo. Napokon dolazimo do toga zašto nam je bilo bitno da znamo koliko slogova ima pridev, verujte mi nije to bilo bezveze. 

 • Svi jednosložni i dvosložni pridevi, formiraju komparativ dodavanjem sufiksa ER na osnovni oblik prideva: 

nice – nicer 

 • Koristimo predlog THAN (nego, od) posle komparativnog oblika. Nikako ga ne treba mešati sa THEN – on ukazuje na vreme i prevodi se kao onda, tada…!

He is nicer than my old neighbour. – On je ljubazniji od mog prošlog komšije. 

Možemo koristiti konstrukciju: THE + COMPARATIVE …. THE + COMPARATIVE (Što… to…)  i uz veznik AND (i) 

The nicer you are, the better your life will be. 

 • Pošto smo naučili kako da gradimo komparativ, sada ćemo se pozabaviti superlativom. Superlativ se kod jednosložnih i dvosložnih gradi stavljanjem određenog člana THE ispred prideva i dodavanjem sufiksa EST na pridev: 

nice – the nicest

 • Uz njega često ide Present Perfect Simple!

He is the nicest neighbour I have ever had

 • Ipak, višesložni pridevi imaju drugačiju konstrukciju. Svi višesložni pridevi formiraju komparativ dodavanjem MORE ispred osnovnog oblika glagola:

This is more expensive product than the other one. – Ovaj je skuplji proizvod nego onaj drugi.  

 • A superlativ gradimo dodavanjem THE MOST na osnovni oblik prideva: 

This is the most expensive product in the entire store. – Ovo je najskuplji proizvod u celoj prodavnici.

Ukoliko je ova tema nešto što ti je zanimljivo možeš se prijaviti za naš besplatni ebook Stop blamiranju na Engleskom. Ovaj ebook će vam pomoći sa najčešćim greškama na engleskom sa kojima se ljudi susreću.

5 4

Šta je to nepravilna komparacija?

Kao i mnogi jezici, engleski ima i nepravilne prideve koji nemaju komparativne i superlativne forme na ,,normalan” način. Znam da čim čujete nešto nepravilno odmah vam se digne kosa na glavi 😂. Ali to je česta pojava u engleskom jeziku i moramo se prilagoditi! 

Nema toliko puno nepravilnih prideva ali, nažalost, svakako moramo da naučimo napamet ili što bi rekli Englezi by heart! ❤️

Lista prideva koji se nepravilno porede:

5 5

Komparacija prideva - primeri

Stigli smo i do primera. Da obnovimo sve što smo do sada naučili na konkretnim primerima! 

 • I have more apples than you. – Imam više jabuka nego ti. 
 • We have the most books of all children. – Imamo najviše knjiga od sve dece. 
 • Please give me less milk than he has. – Molim te, daj mi manje mleka nego njemu. 
 • What is the farthest distance that you have ever covered in a race? – Koja je najdalja udaljenost koju ste prešli na trci?
 • Michael is faster than his friends. – Majkl je brži od svojih prijatelja.

To sum up

I tako smo došli i do kraja ovog bloga! Prešli smo za šta koristimo poređenje, kako se gradi poređenje prideva i prešli i te strašne prideve koji se grade nepravilno. Sve to smo pokazali na konrektnim primerima i sada je vreme da malo provežbamo! 

U komentaru napišite komparativ i superlativ sledećih prideva: 

 1. Hot 
 2. Bright 
 3. Dangerous 
 4. Simple
 5. Interesting 
 6. Comfortable 
 7. Young 
 8. Rich 
 9. Fast 
 10. Beautiful 

Ukoliko želiš još lekcija na ovu i mnoge druge teme možete se prijaviti za naš besplatni ebook Stop blamiranju na engleskom. Pridružite nam se da zajedno savladamo neke od najčešćih grešaka koje ljudi prave na engleskom jeziku.

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *