Predlozi za vreme u engleskom jeziku - Detaljno objašnjenje

Uvod u predloge za vreme: Važnost i upotreba

Predlozi za vreme su veoma bitna kategorija u engleskom jeziku, zbog čega ćemo se danas detaljno pozabaviti njima. Kako bismo efikasno preneli informacije o trenutku ili trajanju određenih aktivnosti, engleski jezik koristi predloge za vreme. Ove male, ali moćne reči igraju ključnu ulogu u oblikovanju rečenica, omogućavajući vam da sa lakoćom komunicirate o prošlim, sadašnjim i budućim dešavanjima.

Kroz ovaj blog, istražićemo značaj predloga za vreme u engleskom jeziku, analizirati njihovu funkciju u formiranju jasnih vremenskih relacija, i pružiti korisne smernice za njihovu pravilnu upotrebu. Da ne dužimo više, nego da se bacimo na posao!

Predlozi za trenutak: Upotreba 'At', 'On', i 'In'

U engleskom jeziku, precizno određivanje trenutka u vremenu često zavisi od pravilnog korišćenja određenih predloga. Tri ključna predloga koja se često koriste u ovoj situaciji su ‘at’, ‘on’ i ‘in’. Razumevanje ovih predloga biće vam od velike koristi kada želite jasno da izrazite dešavanja u određenom trenutku. 

 • ‘At’:

  • Upotreba: Koristi se kada želimo precizno označiti tačno vreme ili trenutak.
  • Primeri:
   • I will meet you at 5 o’clock. – Naćićemo se u 5. 
   • The concert starts at 8 PM. – Koncert počinje u 8. 
   • Let’s have lunch at noon. – Hajde da ručamo u podne. 

 

 • ‘On’:

  • Upotreba: Koristi se kada želimo označiti tačan dan u kalendaru ili dan u nedelji. 
  • Primeri:
   • We’ll celebrate the holiday on Monday. – Proslavićemo praznik u ponedeljak. 
   • The party is on the 15th of July. – Žurka će biti 15. jula. 
   • Our meeting is on Friday. – Naš sastanak je u petak.

 

 • ‘In’:

  • Upotreba: Koristi se kada govorimo o dužem periodu vremena, mesecu ili godini, a koristimo ga i za doba dana koje nije tačno određeno. 
  • Primeri:
   • I’ll see you in the morning. – Vidimo se ujutru. 
   • The project will be completed in two weeks. – Projekat će biti gotov za dve nedelje. 
   • We are planning a vacation in August. – Mi planiramo odmor u avgustu.
22 1

Razlika između 'In' i 'At'

Razlika između ‘In’ i ‘At’ u kontekstu vremena može biti suptilna, ali postoji jasna razlika u njihovoj upotrebi. Evo detaljnog objašnjenja i primera:

 • ‘In’:
  • Upotreba ‘In’: ‘In’ se obično koristi za označavanje šireg vremenskog perioda, kao što su meseci, godine, decenije, doba dana ili opšti vremenski okviri.
  • Primeri:
   • I will go on vacation in July. – Ići ću na odmor u julu.
   • The project should be completed in two weeks. – Projekat treba da bude završen za dve nedelje.
   • She likes to read a book in the evening. – Volim da čitam knjigu uveče.
  • Napomena: ‘In the end‘ se koristi kada želimo izraziti konačni rezultat ili ishod nečega. Na primer, „In the end, everything worked out well“ znači da je konačni rezultat bio pozitivan.

 

 • ‘At’:
  • Upotreba ‘At’: ‘At’ se koristi za precizno određivanje tačnog trenutka.
  • Primeri:
   • I will meet you at 3 PM. – Srešćemo se tačno u 15 časova.
   • The event will start at midnight. – Događaj će početi u ponoć.
   • We usually have lunch at noon. – Obično ručamo tačno u podne.
  • Napomena: ‘At the end‘ se koristi kada se referišemo na poslednji deo nečega, kao što je kraj filma, knjige, staze ili nekog događaja. Na primer, „We found the treasure at the end of the journey“ znači da smo pronašli blago na kraju putovanja.

 

Ukratko, ‘in’ se često koristi za opisivanje dužeg vremenskog perioda, dok ‘at’ označava tačan trenutak. ‘In the end‘ i ‘at the end’ imaju specifične kontekste u kojima se koriste, gde se prvi odnosi na konačni rezultat, dok se drugi odnosi na završetak nečega.

Razlika između 'In' i 'On'

Razlika između „In“ i „On“ u kontekstu vremena može takođe biti delikatna, a različite upotrebe zavise od specifičnih situacija. Evo detaljnog objašnjenja i primera:

 • ‘In’:
  • Upotreba ‘In’: Koristi se za označavanje šireg vremenskog okvira, poput meseca, godine, doba dana ili vremenskog perioda.
  • Primeri:
   • We will have a meeting in October. – Imaćemo sastanak u oktobru.
   • The concert is in the evening. – Koncert je planiran uveče.
   • She will complete the project in two weeks. – Završiće projekat za dve nedelje.
  • Napomena: Izraz „in time“ se obično koristi kada je nešto postignuto ili izvršeno, dolazi u pravom trenutku, tj. nije kasno. Na primer, „He arrived just in time for the meeting“ znači da je stigao baš na vreme za sastanak.

 

 • ‘On’:
  • Upotreba ‘On’: Koristi se za označavanje tačnog dana ili datuma.
  • Primeri:
   • We will celebrate his birthday on Friday. – Proslavićemo njegov rođendan u petak.
   • The package will be delivered on the 15th of the month. – Paket će biti isporučen 15. u mesecu.
   • The presentation is on Monday. – Prezentacija je u ponedeljak.
  • Napomena: Izraz „on time“ se koristi kada se nešto dešava u predviđenom trenutku, tj. bez kašnjenja. Na primer, „The train arrived on time“ znači da je voz stigao tačno u predviđeno vreme.

 

Ukratko, ‘in’ se često koristi za šire vremenske okvire, dok se ‘on’ koristi za tačno određivanje dana ili datuma. Izrazi „in time“ i „on time“ imaju specifične situacije u kojima se koriste, gde se prvi odnosi na nešto što je učinjeno u određenom trenutku, a drugi na tačnost u odnosu na planirano vreme.

Razumevanje ovih razlika pomoći će vam da pravilno koristite ove predloge i izbegnete konfuziju u komunikaciji. Sledeći put kada budete planirali sastanak, događaj ili bilo koji drugi trenutak u vremenu, tačno ćete znati koji predlog da iskoristite kako biste preneli informacije tačno i precizno.

22 2

Predlozi za period: 'For', 'Since', 'During'

Kada želimo označiti duži vremenski period, u engleskom jeziku koristimo predloge ‘for’, ‘since’ i ‘during’. Svaki od njih ima specifičnu ulogu u preciznom određivanju trajanja ili tačnog trenutka tokom tog perioda.

 • ‘For’:
  • Upotreba: Koristi se za izražavanje trajanja vremenskog perioda. Ovaj predlog se često koristi uz izraze koji sadrže jedinicu vremena (npr. godina, meseci, dani).
  • Primeri:
   • I have lived here for five years. – Živim ovde već pet godina.
   • They’ve been friends for a long time. – Oni su prijatelji već dugo vremena.
   • She studied English every day for a month. – Učila je engleski svaki dan mesec dana.

 

 • ‘Since’:
  • Upotreba: Koristi se za označavanje tačnog trenutka ili početka vremenskog perioda koji i dalje traje.
  • Primeri:
   • I have been working here since 2010. – Radim ovde od 2010. godine.
   • They have been married since they were in college. – U braku su od vremena kada su bili na fakultetu.
   • She has been learning to play the guitar since she was a child. – Uči svirati gitaru od detinjstva.

 

 • ‘During’:
  • Upotreba: Koristi se za označavanje vremenskog perioda tokom kojeg se dešava određena aktivnost ili događaj.
  • Primeri:
   • We went to the beach during the summer. – Otišli smo na plažu tokom leta.
   • The power went out during the storm. – Došlo je do prekida struje tokom oluje.
   • He fell asleep during the movie. – Zaspao je tokom filma.

 

Ovi predlozi omogućavaju vam da precizno izrazite vremenske periode u različitim kontekstima, bilo da se radi o trajanju, početku nečega ili toku određenog događaja. Pravilna upotreba ovih predloga pomaže u jasnom prenošenju informacija o vremenskim odnosima u engleskom jeziku.

22 3

Kombinovanje predloga za vreme u rečenici: Saveti i primeri

Kombinovanje različitih predloga za vreme u jednoj rečenici može značajno doprineti preciznosti i jasnoći izražavanja vremenskih odnosa. Evo nekoliko saveta i primera kako to da uradite na najbolji način:

Kombinacija 'At' i 'For':

 • Savet: Koristite ‘at’ za tačno određivanje trenutka, a ‘for’ za izražavanje trajanja tog trenutka.
 • Primer: I have a presentation at 2 pm, and I have been preparing for hours. – Imam prezentaciju u 2, i pripremam se već satima.

Kombinacija 'Since' i 'On':

 • Savet: Upotrebite ‘since’ za označavanje početka vremenskog perioda i ‘on’ za precizno određivanje dana.
 • Primer: He has been working at the company since 2015, and he got promoted on Monday. – Radi u firmi od 2015. godine, a unapređen je u ponedeljak.

Kombinacija 'In' i 'During':

 • Savet: ‘In’ koristite za označavanje šireg vremenskog perioda, a ‘during’ za preciziranje događaja tokom tog perioda.
 • Primer: We will be on vacation in August, and we plan to visit the museum during the first week. – Na odmoru ćemo biti u avgustu, a planiramo posetu muzeju tokom prve nedelje.

Kombinacija 'At', 'Since' i 'For':

 • Savet: Koristite ‘at’ za tačno vreme, ‘since’ za označavanje početka perioda, i ‘for’ za izražavanje trajanja tog perioda.
 • Primer: They have been living in this city since 2010 and moved to a new house at the beginning of the year, where they plan to stay for at least five years. – Žive u ovom gradu od 2010. godine, preselili su se u novu kuću početkom godine, gde planiraju ostati najmanje pet godina.

 

Kombinovanje ovih predloga može da deluje malo komplikovano, ali uz redovnu upotrebu i malo vežbe, videćete da nije teško za savladati.

22 4

Napredne upotrebe predloga za vreme

'By' za označavanje vremenskog okvira za postizanje cilja:

 • Nijansa: ‘By’ se koristi kako biste označili vremenski okvir do kojeg treba postići određeni cilj.
 • Primer: She needs to finish the project by Friday. – Treba da završi projekat do petka.

'Throughout' za kontinuiranu prisutnost kroz ceo period:

 • Nijansa: ‘Throughout’ se koristi da biste označili stalnu prisutnost ili aktivnost tokom celog vremenskog perioda.
 • Primer: He was smiling throughout the meeting. – Smeškao se tokom celog sastanka.

'Within' za označavanje vremenskog okvira unutar određenog perioda:

 • Nijansa: ‘Within’ se koristi kako biste naglasili da će nešto biti završeno unutar određenog vremenskog okvira.
 • Primer: Please complete the task within the next hour. – Završite zadatak u narednom satu.

'Up to' za označavanje maksimalnog vremenskog ograničenja:

 • Nijansa: ‘Up to’ se koristi kako biste označili maksimalni vremenski period ili trenutak do kojeg nešto traje.
 • Primer: The sale is valid up to the end of the month. – Rasprodaja važi do kraja meseca.

'As of' za označavanje trenutka početka ili stanja određenog datuma:

 • Nijansa: ‘As of’ se koristi za označavanje trenutka početka ili trenutnog stanja određenog datuma.
 • Primer: As of January 1st, the new policy will be in effect. – Od 1. januara, nova politika će biti na snazi.

'Prior to' za označavanje vremena pre određenog događaja:

 • Nijansa: ‘Prior to’ se koristi kako biste označili vremenski period pre određenog događaja.
 • Primer: They completed the preparations prior to the conference. – Završili su pripreme pre konferencije.

 

Ove napredne upotrebe predloga za vreme dodaju preciznost i jasnoću u izražavanju vremenskih odnosa, i čine da zvučite formalnije i profesionalnije.

22 5

To sum up

I tako smo došli do kraja i ovog bloga! Verujem da nije bilo tako strašno kao što je možda delovalo na početku. Postoji mnogo nekih pravila, ali ništa od ovoga ne morate zapamtiti odmah, uvek se možete vratiti na blog i podsetiti se. Sada za vas imamo jednu kratku vežbu da proverite svoje znanje: 

 

Dopunite rečenice predlozima za vreme (In, at, on) : 

 1. We will meet __________ 3 PM.
 2. The concert is scheduled __________ Friday.
 3. The project should be completed __________ two weeks.
 4. She usually has lunch __________ noon.
 5. The movie starts __________ 7 o’clock.
 6. They will arrive __________ the morning.
 7. The workshop is happening __________ the weekend.
 8. She has an appointment __________ 10 AM.
 9. The event will take place __________ the end of the month.
 10. The report is due __________ Monday.Započni svoje učenje engleskog na jedinstven način! 🌐 

Naša platforma omogućava ti slanje glasovnih poruka, a zauzvrat dobijaš personalizovane korekcije. 🎙️ 

Uči uz video lekcije, preuzimaj korisne PDF materijale. 📈 

A uz sve to za tebe imamo i grupne časove konverzacije koji će ti pomoći da prevaziđeš tremu i stekneš samopouzdanje u razgovoru na engleskom. 🗣️

Nudimo ti različite pakete prilagođene tvojim potrebama. Pridruži se danas – jer učenje engleskog nikada nije bilo ovako interaktivno i efikasno! 🚀“

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *