Redosled reči u rečenici u engleskom jeziku - Detaljno objašnjenje

Osnovni koncepti redosleda reči: Uvod i važnost

U engleskom jeziku, redosled reči u rečenici je od suštinske važnosti jer određuje jasnoću, smisao i gramatičku ispravnost. Osnovni principi redosleda reči mogu se objasniti na sledeći način:

 • Subjekat-Predikat-Objekat (SVO): Ovo je najčešći redosled reči u engleskom jeziku. Subjekat (osoba, životinja ili stvar koja izvodi radnju) dolazi prvo, zatim sledi predikat (radnja koju subjekat obavlja), a potom objekat (osoba, životinja ili stvar koja je meta radnje). Na primer: „She (subjekat) eats (predikat) an apple (objekat).“

 

 • Prilog-Mesto-Vreme (Adverb-Place-Time): Prilozi koji opisuju radnju obično dolaze pre glagola, zatim sledi mesto gde se radnja odvija, i na kraju vreme. Na primer: „He (subjekat) often (prilog) plays (predikat) football (objekat) in the park (mesto) on Sundays (vreme).“

 

 • Poređenje i Redosled Modifikatora: Modifikatori, kao što su pridevi ili prilozi, obično idu pre onoga što modifikuju. Takođe, redosled se često koristi za izražavanje stepena poređenja. Na primer: „The (pridev) big (prilog) brown (pridev) dog (subjekat) quickly (prilog) ran (predikat) through the field (mesto).“

 

Pravilan redosled reči u rečenici omogućava slušaocu ili čitaocu da jasno razume šta govornik ili pisac pokušava da prenese. Bez pravilnog redosleda, rečenica može biti nejasna ili čak pogrešno protumačena. Stoga je važno razumeti i primeniti osnovne principe redosleda reči u engleskom jeziku kako biste efikasno komunicirali i izbegli nesporazume.

25 1

Osnovna struktura rečenice: Subjekat, Glagol, Objekat

Osnovna struktura rečenice koja se sastoji od subjekta, glagola i objekta poznata je kao Subjekat-Glagol-Objekat (SVO) struktura. Ova struktura je veoma česta u engleskom jeziku i koristi se za jasno izražavanje akcije koju subjekat obavlja prema objektu.

Subjekat: Subjekat je osoba, stvar ili životinja koja izvodi radnju ili o kojoj se govori u rečenici. To je ono o čemu rečenica govori. Na primer, u rečenici „John (subjekat) eats (glagol) an apple (objekat)”, „John“ je subjekat jer je ona osoba koja obavlja radnju, tj. jede jabuku.

Glagol: Glagol je radnja koju subjekat obavlja u rečenici. To je srž rečenice i izražava šta subjekat radi ili oseća. Na primer, u rečenici „John eats (glagol) an apple (objekat),“ glagol je „eats“ jer označava radnju koju John obavlja, tj. jede.

Objekat: Objekat je osoba, stvar ili životinja koja prima radnju koju izvodi subjekat. Objekat dolazi nakon glagola i obično je ono što se direktno utiče radnjom. U rečenici „John eats an apple (objekat)“, „an apple“ je objekat jer je to ono što John jede.

 
Ilustracija ove strukture u rečenici bi bila:

Primer 1: „She (subjekat) reads (glagol) a book (objekat).“

Primer 2: „The cat (subjekat) caught (glagol) the mouse (objekat).“

Primer 3: „They (subjekat) are discussing (glagol) the project (objekat).“

 

Ova osnovna struktura omogućava jasno izražavanje radnje koja se dešava u rečenici i omogućava slušaocu ili čitaocu da lako razume šta se događa i ko je uključen u radnju.

25 2

Kretanje redosleda reči: Zavisno od vrste rečenice

Redosled reči u engleskom jeziku može varirati u zavisnosti od vrste rečenice – da li je to tvrdnja, pitanje ili naređenje. Svaka od ovih vrsta rečenica ima svoje specifičnosti u vezi sa redosledom reči kako bi se pravilno izrazila njena svrha i značenje.

 
1. Tvrdnja:

U tvrdnjama, najčešći redosled reči je Subjekat-Predikat-Objekat (SVO). Ovo je standardni redosled koji se koristi za izražavanje činjenica ili informacija.

Na primer:

 • „She (subjekat) reads (predikat) a book (objekat).“
 • „They (subjekat) are watching (predikat) a movie (objekat).“

 

2. Pitanje:

U pitanjima, redosled reči često se menja tako da glagol prethodi subjektu. Ovo se naziva inverzija. Ako pitanje zahteva odgovor sa „da“ ili „ne“, glagol ide ispred subjekta. Ako pitanje zahteva odgovor sa informacijom, prvo se postavlja upitnik, a zatim sledi inverzija.

Na primer:

 • „Does she (subjekat) read (predikat) a book (objekat)?“
 • „Are they (subjekat) watching (predikat) a movie (objekat)?“

 

3. Naređenje:

U naređenjima, redosled reči može biti drugačiji jer se često izostavlja subjekat, a glagol se koristi u osnovnom obliku.

Na primer:

 • „Read (predikat) this book (objekat).“
 • „Watch (predikat) the movie (objekat).“

 

U naređenjima se takođe može koristiti inverzija da bi se postigla veća naglašenost ili formalnost, ali to je manje uobičajeno.

 

Ove specifičnosti redosleda reči u različitim vrstama rečenica omogućavaju govorniku da jasno izrazi svoje namere i omogućavaju slušaocu da razume kontekst i svrhu rečenice. Poznavanje ovih razlika pomaže u efikasnoj komunikaciji na engleskom jeziku.

25 3

Izuzeci i napredne strukture: Promena redosleda reči

Iako je osnovni redosled reči u engleskom jeziku Subjekat-Predikat-Objekat (SVO), postoje situacije kada dolazi do odstupanja od ovog standardnog rasporeda. Ova odstupanja mogu biti iz različitih razloga, uključujući naglašavanje, stilističke izbore ili zahtev gramatičke strukture. Evo nekoliko primera naprednih struktura ili konstrukcija koje menjaju uobičajeni redosled reči:

 
1. Inverzija u uvodnim frazama:

U uvodnim frazama, često se koristi inverzija – obrnuti redosled subjekta i glagola – radi naglašavanja ili stilističkih razloga.

 • „Never have I (subjekat) seen (predikat) such a beautiful sunset (objekat).“
 • „Rarely does she (subjekat) miss (predikat) her morning jog (objekat).“

 

2. Poredak reči radi naglašavanja:

Redosled reči se može promeniti kako bi se naglasila određena informacija.

 • „To the store (objekat), she (subjekat) went (predikat).“ (Naglašava se mesto, što sugeriše da je odlazak u prodavnicu važan deo priče.)
 • „This book (objekat), I (subjekat) must read (predikat)!“ (Naglašava se objekat, naglašavajući važnost knjige.)

 

3. Upotreba pasivnog glagolskog oblika:

U pasivnom glagolskom obliku, objekat se postavlja na početak rečenice, a subjekat se može izostaviti ili postaviti na kraju rečenice.

 • „The report (objekat) was (glagol) submitted (glagol) by the team (subjekat).“ (Objekat „The report“ je naglašen, a subjekat „the team“ je postavljen na kraju rečenice.)

 

4. Konstrukcije sa „only“, „not only“, „neither“ i „nor“:

Ove konstrukcije mogu dovesti do promene redosleda reči radi naglašavanja.

 • „Not only did she (subjekat) finish (predikat) the project (objekat), but she (subjekat) also presented (predikat) it.“ (Naglašava se ne samo završetak projekta, već i prezentacija.)
 • „Neither have I (subjekat) been (predikat) to Paris (objekat).“ (Naglašava se neposredan odgovor na tvrdnju drugog govornika.)

 

Ovi primeri pokazuju kako se promena redosleda reči može koristiti radi naglašavanja, stilističkih razloga ili zahteva gramatičke strukture, dodajući složenost i raznovrsnost u izražavanju na engleskom jeziku.

25 4

Praktična primena redosleda reči: Saveti i vežbe

 • Čitanje i Slušanje: Jedan od najboljih načina za učenje pravilnog redosleda reči je čitanje i slušanje autentičnih tekstova na engleskom jeziku, kao i slušanje govornika engleskog jezika. Ovo će vam pomoći da postanete upoznati sa prirodnim redosledom reči u različitim kontekstima.
 • Analiza Tekstova: Analizirajte tekstove na engleskom jeziku kako biste identifikovali obrasce redosleda reči u različitim vrstama rečenica (tvrdnje, pitanja, naređenja) i situacijama. Primećujte kako se subjekat, glagol i objekat raspoređuju u različitim kontekstima.
 • Vežbe Pisanja: Vežbajte pisanje rečenica koristeći različite vrste rečenica i redosled reči. Počnite sa osnovnim SVO strukturama, a zatim eksperimentišite sa inverzijom u pitanjima i stilističkim varijacijama za naglašavanje.
 • Vežbe Govorenja: Vežbajte govoriti na engleskom jeziku koristeći pravilni redosled reči. Možete vežbati sa partnerom ili čak sami sebi postavljati pitanja i odgovarati na njih, uzimajući u obzir redosled reči u svakoj situaciji.
 • Korišćenje Materijala: Koristite vežbane materijale kao što su udžbenici, radne sveske i online resursi koji se fokusiraju na redosled reči. Ovi materijali često sadrže vežbe i aktivnosti koje vam mogu pomoći da bolje razumete i vežbate pravilan redosled reči.

 

Primer vežbe:
 • Napišite deset rečenica koristeći različite vrste rečenica (tvrdnje, pitanja, naređenja) i različite redoslede reči.
 • Analizirajte pesme ili stihove na engleskom jeziku kako biste identifikovali promene u redosledu reči radi ritmičkog efekta ili stvaranja određenog stila.
 • Snimite sebe dok čitate kratke tekstove na engleskom jeziku i analizirajte svoj govor kako biste primetili kako se redosled reči razlikuje u različitim situacijama.

 

Uz redovnu praksu i svest o redosledu reči u engleskom jeziku, možete postepeno poboljšati svoje razumevanje i veštine u izražavanju na engleskom jeziku.

25 5

To sum up

Nadam se da vam je ovaj blog bio od pomoći i da sada bolje razumete kako to gradimo rečenice u engleskom i na koji način ih koristimo pravilno. Pišite mi u komentarima primere rečenica da proverite svoje znanje! 

Iskoristite priliku da unapredite svoje jezičke veštine! 🌟

Otvaramo vrata ka grupnim časovima konverzacije engleskog jezika, prilagođenim vašim jedinstvenim potrebama. Bez obzira na vaš trenutni nivo ili postavljene ciljeve, pružamo vam podršku u grupnom okruženju gde zajedno razvijamo vaše veštine. Naši časovi su potpuno prilagodljivi, omogućavajući vam da učite i napredujete kroz raznovrsne teme i diskusije.

Preuzmite kontrolu nad svojim učenjem i steknite samopouzdanje u komunikaciji na engleskom jeziku uz podršku iskusnog predavača i vaših kolega. Počnite svoje putovanje ka napretku danas! 🚀

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *