Present Perfect Simple Tense - Detaljno objašnjenje

Present Perfect Simple je vreme koje se veoma često koristi u engleskom jeziku, ali mnogima je ono poprilično nejasno i nisu uvek sigurni kada ga treba koristiti. Zato ćemo sve to u ovom blogu objasniti. 

Koliko puta vam se desilo da koristite samo Present i Past Simple jer niste sigurni kada treba da upotrebite druga vremena? Šta je sadašnje svršeno vreme, kako to uopšte izgleda i kako se to koristi? 

U ovom blogu odgovorićemo na sva vaša pitanja i detaljno objasniti sve vezano za Present Perfect Simple Tense.

Instant rešenje

nova1

Šta je Present Perfect Simple Tense i kako ga prepoznati u rečenici?

Present Perfect Tense je vreme sa kojim smo se susreli još u osnovnoj i srednjoj školi. Često ljudi muku muče sa ovim vremenom jer nije uvek jasno kako ga prevesti na srpski, koje vreme u našem jeziku odgovara ovom vremenu i tome slično. Dosta je konfuzije oko ovog vremena, zbog čega ćemo sada sve razjasniti. 

Ovo vreme povezuje prošlost i sadašnjost, a evo i kako: 

Radnja koja je počela u prošlosti, ne znamo kada tačno je počela ili nam to nije od velike važnosti, a njene posledice i dalje osećamo u sadašnjosti. 

Znači ono što je bitno: Neodređeni trenutak u prošlosti i moguće je da se radnja nastavlja u sadašnjosti. 

A evo i smernica kako bi što lakše prepoznali Present Perfect u rečenici: 

 • Za građenje ovog vremena koristi se pomoćni glagol HAVE u prezentu 
 • Dodaje se nastavak -ED na glavni glagol
 • Ako imamo nepravilan glagol prebacujemo ga u III kolonu

Kada se koristi Present Perfect Simple Tense?

Da stvari budu još teže, ovo je vreme koje se često koristi u svakodnevnom govoru i velike su šanse da ćete se susresti sa njim. Zbog toga je bitno da znamo u kojim situacijama koristimo ovo vreme kako bi i sami mogli da ga iskoristimo u razgovoru.

Evo kada je ispravno da koristiti ovo vreme:

 • Spomenuli smo već, ovo vreme se koristi za radnje koje su počele u prošlosti i nastavljaju se u sadašnjosti.

 

I have lived here for five years. – Živim ovde već pet godina.

 

 • Radnja koje se nedavno završila, a njene posledice i rezultati su vidljivi u sadašnjosti, ili se upravo desila.

 

The new shop has just opened near my house. Nova radnja se upravo otvorila blizu moje kuće.

 

 • Koristimo ovo vreme kada je vreme irelevantno, a akcenat je isključivo na radnji.

 

I have visited Paris only once. Samo jednom sam bila u Parizu.

 

 • Ukoliko se radnja još uvek nije završila.

 

She has not finished her work yet.Ona još uvek nije završila svoj posao.

 

 • Kada govorimo o sopstvenom iskustvu.

 

I have never liked dark chocolate. – Nikada mi se nije svidela crna čokolada.

 

 • Kada želimo da naglasimo koliko puta se neka radnja ponavlja. Ovde nam pomažu izrazi poput: once a month, this year…

 

I have visited Vienna once this year. – Posetio sam Beč jednom ove godine.

 

 • I poslednje će biti kada saopštavamo neke novosti.

 

We have decided to get married. – Odlučili smo da se venčamo.

Kako se gradi Present Perfect Simple Tense?

Stigli smo i do toga kako gradimo Present Perfect i govorićemo o nekim pravilima koja su nam bitna za građu ovog vremena. 

 • Svako vreme koje u svom nazivu ima perfect u engleskom jeziku koristi pomoćni glagol HAVE u svojoj građi. Kod Present Perfect-a ga koristimo u prezentu i stoji odmah iza subjekta. 
 • Svako perfect vreme koristi prošli particip u svojoj građi. On se gradi tako što za pravilne glagole dodajemo nastavak -ED dok nepravilne glagole prebacujemo u III kolonu. 

 

Pravilni glagoli: 

Talk – talked 

Walk – walked 

Dance – danced 

 

Nepravilni glagoli: 

See – seen 

Write – written 

Win – won

Potvrdna forma - primeri

Pre svega je bitno da znamo kako se potvrdni oblik gradi: 

Subjekat + have/has + glavni glagol u past participu 

Lena has received beautiful gifts. – Lena je dobila divine poklone. 

We have visited Rome recently. – Posetili smo Rim nedavno. 

 • Skraćeni oblik bi glasio: Lena’s… , We’ve ….

Jednina (Singular)

 1. I have played. – Ja sam igrao.
 2. You have played. – Ti si igrao.
 3. He/She/It has played. – On/ona/ono je igrao.

 

Evo i primera za nepravilne glagole u jednini: 

 1. I have won. – Ja sam osvojio.
 2. You have won. – Ti si osvojio.
 3. He/She/It has won. – On/ona/ono je osvojio.

Množina (Plural)

 1. We have played. – Mi smo igrali.
 2. You have played. – Vi ste igrali. 
 3. They have played. – Oni/one/ona su igrali. 

 

Evo primera za nepravilne glagole: 

 1. We have won. – Mi smo osvojili. 
 2. You have won. – Vi ste osvojili.
 3. They have won. – Oni/one/ona su osvojili.
8 2

Negativna forma - primeri

Što se tiče negativne forme nju gradimo dodavanjem negacije NOT na pomoćni glagol have

Subjekat + have/has + NOT + glavni glagol u past participu 

She has not watched the movie yet. – Ona još uvek nije pogledala film. 

 • Skraćeni oblik bi bio: haven’t / hasn’t

Jednina (Singular)

 1. I have not finished. – Ja nisam završio.
 2. You have not finished. – Ti nisi završio. 
 3. He/She/It has not finished. – On/ona/ono nije završio.

Množina (Plural)

 1. We have not finished. – Mi nismo završili. 
 2. You have not finished. – Vi niste završili. 
 3. They have not finished. – Oni/one/ona nisu završili.
8 3

Upitna forma - primeri

Upitna forma se gradi na sličan način kao i kod ostalih vremena u englekom jeziku, odnosno pomoću inverzije, zamenom subjekta i pomoćnog glagola. 

Have/has + subjekat + glavni glagol u past participu 

Have you seen Tom? – Jesi li video Toma?

Jednina (Singular)

 1. Have I read…? – Da li sam pročitao…? 
 2. Have you read…? – Da li si pročitao…? 
 3. Had he/she/it read…? – Da li je on/ona/ono pročitao…?

Množina (Plural)

 1. Have we read…? – Da li smo pročitali…? 
 2. Have you read…? – Da li ste pročitali…? 
 3. Have they met…? – Da li su oni/one/ona pročitali…?
8 4

Koje priloške odredbe se koriste za vreme Present Perfect Simple Tense?

Priloške odredbe ili kako mi volimo da ih zovemo signal words, koje koristimo za ovo vreme mogu stajati ispred i iza glavnog glagola u zavisnosti koju prilošku odredbu koristimo. 

Pa da ih nabrojimo: 

1) For (već)

I have known Peter for three years. – Poznajem Pitera već tri godine. 

Prilošku odredbu for koristimo kada želimo da ukažemo na neku radnju koja se desila nekada u prošlosti, a u sadašnjosti se osećaju posledice te radnje. Mada se ova priloška odredba češće koristi sa Present Perfect Continuous Tense. 

2) Since (od)

He has been in prison since 2010. – On je u zatvoru od 2010. 

Since nam ukazuje upravo na one radnje koje su se dogodile u prošlosti, a još uvek traju. U ovoj rečenici vidimo da je on u zatvoru od 2010 i da to još uvek traje.

3) Just (upravo, baš, samo)

I have just visited my grandparents. – Upravo sam posetila svoju baku i deku. 

Just koristimo za radnju koje se upravo desila. Uvek se nalazi ispred glavnog glagola, a iza pomoćnog glagola.

4) Already (već) 

Mary has already been to school. – Meri je već bila u školi. 

Ovde smo iskoristili prilošku odredbu already, koja nam pokazuje da je Meri već bila u školi, pre nego smo mi očekivali da će se to dogoditi. Ovo je na neki način neočekivano za nas. Isto kao i just, stoji između glavnog i pomoćnog glagola. 

5) Yet (još, već) 

I haven’t seen her yet. – Nisam je još video. 

Često se yet koristi u negativnom obliku rečenice, a može da se koristiti i u pitanjima. Uglavnom stoji na kraju rečenice. 

6) Never (nikada) 

I have never visited London before. – Nikada nisam bio u Londonu. 

Ova priloška odredba se koristi samo u odričnom obliku. Bitno je samo da naglasimo da u engleskom možemo imati samo jednu negaciju. 

Možemo reći: I have never visited… ili I haven’t visited… 

Ali ne smemo reći: I haven’t never visited… 

7) Ever (ikada) 

Have you ever been to this restaurant? – Da li si ikada bio u ovom restoranu? 

Upotrebljavamo ga u pitanjima i stoji između glavnog i pomoćnog glagola.

8 5

FAQ ili Često postavljena pitanja:

Kako se gradi pasiv od Present Perfect Simple Tense?

Već smo nekoliko puta spominjali pasiv, on predstavlja trpno stanje. Sa pasivom ističemo samu radnju rečenice dok subjekat i nije toliko bitan. 

Uzmimo za primer jednu aktivnu rečenicu

She has painted the walls. – Ona je okrečila zidove. 

U pasivu će ona izgledati ovako: 

The walls have been painted by her. – Zidovi su okrečeni od strane nje. 

To nam pokazuje da pasiv vremena Present Perfect gradimo na sledeći način: 

Objekat + have/has + BEEN + past particip 

O pasivu i njegovoj upotrebi možete saznati mnogo više na našem blogu koji se bavi upravo tom temom.

Koja je razlika između vremena Past Simple i Present Perfect Simple Tense?

Ovo je možda jedno od najčešćih pitanja sa kojim se susrećemo. Kada koristimo jedno, a kada drugo vreme i kako da ih razlikujemo? 

Osnovna razlika između ova dva vremena jeste da:

 • Past Simple (prosto prošlo vreme) koristimo samo u situaciji kada znamo tačno vreme kada se radnja dogodila u prošlosti i znamo da je ta radnja započeta u prošlosti i završila se u prošlosti. 

 

I moved to Boston last month. – Preselio sam se u Boston prošlog meseca. 

 

U ovoj rečenici je tačno naglašeno da se radnja odigrala prošlog meseca i zbog toga ne možemo da upotrebimo Present Perfect Tense. 

Vrlo često će se desiti da se ova dva vremena kombinuju pa to može da izgleda ovako: 

I have tried Rachel’s new receipt. She invited me to dinner two days ago. – Probala sam Rejčelin novi recept. Pozvala me je na večeru pre dva dana. 

Ovde vidimo da se prva rečenica odnosi na nešto što je sasvim nova informacija, a opet neodređeno je kada se ta radnja dogodila. Dok sa druge strane imamo drugu rečenicu gde je vremenskom odrednicom naglašeno da se radnja dogodila pre dva dana i zbog toga koristimo Past Simple.

Koja je razlika između vremena Present Perfect Simple Tense i Present Perfect Continuous Tense?

Znači, da ponovimo: 

Present Perfect Simple koristimo kada govorimo o nekoj radnji koja je počela u nekom trenutku u prošlosti i njene posledice se još uvek osećaju u sadašnjosti. 

Dok je kod Present Perfect Continuous-a fokus na samoj dužini trajanja te radnje, a ne na posledice koja je ona ostavila u sadašnjosti. 

They have been studying Spanish for the past six months. – Oni su učili španski poslednjih šest meseci. 

Ovde vidimo kako je samo tranjanje radnje naglašeno. 

Naravno imamo i izuzetak za ovu situaciju. Sa glagolima live, work, teach i feel, možemo koristiti i jedno i drugo vreme i neće biti nikakve razlike u značenju. 

She has lived / has been living in India her whole life. – Ona je živela u Indiji celog života.

8 6

To sum up

Sada kada smo detaljno objasnili kada i kako koristimo Present Perfect Tense vreme je da krenete aktivno da ga koristite u govoru! Pre nego što to učinite malo ćemo provežbati ono što smo danas naučili. 

Dopunite sledeće rečenice sa odgovarajućim oblikom glagola u Present Perfect-u: 

 1. Sarah __________ (travel) to five different countries this year.
 2. The team __________ (win) all their matches so far.
 3. He __________ (not finish) his assignment yet.
 4. They __________ (live) in that house for ten years.
 5. I __________ (never visit) Europe, but I hope to go soon.
 6. My sister __________ (learn) how to play the guitar.
 7. The company __________ (expand) its operations into new markets.
 8. We __________ (not see) that movie yet.
 9. She __________ (read) three books this month.
 10. They __________ (work) on this project for a long time.
 
 
 

🌟 Unapredite Konverzaciju uz Jutarnju Kafu! ☕ Prijavite se za naš kurs!

Da li ste umorni od grešaka koje pravite dok govorite engleski? Mi imamo rešenje koje će vas koje će vam pomoći da sa lakoćom pričate engleski.

💬 Kurs „Progovori uz kafu“ prilagođen je vašem tempu, sa svega 15 minuta dnevno, garantujući vam brzo i lako usvajanje konverzacije na engleskom.

🚀 Prijavite se sada i transformišite svoje veštine razgovora uz engleski jezik!

Progovori uz Kafu [Prijavite se i vežbajte engleski svakog dana!]

Neka svaka šolja kafe bude prilika za napredak u vašoj konverzaciji na engleskom! 🗣🌐

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Jedan odgovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *