Present Continuous Tense

13 5

U predstojećem blogu ćemo govoriti o još jednom sadašnjem vremenu u engleskom jeziku. Ovog puta je reč o Present Continuous Tense, odnosno trajnom sadašnjem vremenu. Ovo vreme se vrlo često koristi u svakodnevnoj komunikaciji, a poprilično je jednostavno. Zbog toga hajde da prionemo na posao!

Present Simple Tense

12 4

Present Simple odnosno prosto sadašnje vreme je jedno od vremena koje se najčešće koristi u engleskom jeziku.

Brojevi u engleskom jeziku

11 7

Brojevi su osnova svakodnevnog jezika i ključni za komunikaciju u svakoj kulturi. U engleskom jeziku, brojevi imaju različite forme i koriste se u različitim kontekstima.

Too, enough, very – kako ih razlikovati?

10 1

U ovom blogu, istražićemo kada i kako pravilno koristiti too, enough i very u rečenicama na engleskom jeziku. Naučićemo njihove specifičnosti i pravila kojih se trebamo pridržavati kako bismo jasno i tačno izrazili intenzitet i količinu određenih osobina ili predmeta.

Present Perfect Continuous Tense

9 5

Evo još jednog vremena u engleskom jeziku koje zadaje muke mnogim učenicima. Ovo vreme ne postoji u našem jeziku i upravo zbog toga može biti jako zbunjujuće. 

Ali bez brige, mi smo tu da vam objasnimo ovo vreme na detaljan i jasan način kako bi uvideli da zapravo i nije tako teško kao što deluje.

Present Perfect Simple Tense

8 5

Present Perfect Simple je vreme koje se veoma često koristi u engleskom jeziku, ali mnogima je ono poprilično nejasno i nisu uvek sigurni kada ga treba koristiti. Zato ćemo sve to u ovom blogu objasniti.

Dani u nedelji na engleskom jeziku

7 7

Dani u nedelji su deo naše svakodnevnice, oni nam pomažu da organizujemo i isplaniramo svoje vreme. Danas ćemo na jednostavan i zabavan način da naučimo dane u nedelji i rešiti sve nedoumice u vezi sa njima!

Past Perfect Tense

6 6

Do sada smo se u engleskom susreli sa prostim i trajnim prošlim glagolskim vremenima, a sada je vreme da naučimo davna prošla vremena u koja spadaju Past Perfect Simple Tense i Past Perfect Continuous Tense.

Poređenje prideva u engleskom jeziku

4 6

Došlo je vreme da se pozabavimo pridevima! Izuzetno je važno da znamo kako da baratamo pridevima i kako da ih koristimo u razgovoru. Dosta puta smo se susreli sa situacijom da naši učenici nisu sigurni kako će on nekog prideva napraviti komparativ. Sada ćemo to da ispravimo! 😁